Gierałtowice: Pakiet powitalny dla nowonarodzonych…

0
140

A w nim specjalny kocyk, kartka pocztowa, magnes zaprojektowany na tę okazję przez firmę „GRYFNIE”, a także list gratulacyjny od Leszka Żogały, wójta gminy Gierałtowice, w którym z wielką radością wita w gronie mieszkańców naszej małej społeczności lokalnej.

Tak przygotowany pakiet otrzymają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci urodzonych po 1 stycznia 2021 roku w naszej gminie.

Aby stać się posiadaczem tak przygotowanego prezentu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Parkowej 1. Po wyprawkę mogą się zgłaszać rodzice lub opiekunowie prawni podczas odbioru odpisu aktu urodzenia dziecka lub jeżeli dziecko urodziło się poza gminą, a rodzice są jej mieszkańcami i posiadają odpis aktu urodzenia w wersji elektronicznej po rejestracji dziecka na platformie ePUAP.

Do odbioru Wyprawki niezbędne są:

  • dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna dziecka (wyprawka jest wydawana wyłącznie osobie, która widnieje na akcie urodzenia dziecka)
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • oświadczenie o rozliczaniu podatków we Gminie (można je wypełnić na miejscu).

Info: Gmina Gierałtowice