GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Gierałtowice

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wniosek o dotację wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać poprzez kontakt z Głównym Specjalistą ds. Środków Zewnętrznych, tel. 32 3011 342, p. 201.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr LVI/418/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 stycznia 2023 r.: Uchwała Nr LVI_418_2023 Rady Gminy Gierałtowice_12.01.2023.pdf (262,84KB)
  2. Załącznik do Uchwały Nr LVI/418/2023 Rady Gminy Gierałtowice (Wniosek o udzielenie dotacji): Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI4182023 Rady Gminy Gierałtowice Wniosek o udzielenie dotacji.docx (17,87KB)

info: gieraltowice.pl