KOMUNIKAT
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE

UWAGA

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz potwierdzonymi kolejnymi przypadkami zakażenia COVID 19  informujemy, iż z dniem 21.10.2020r do odwołania

zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klienta w Urzędzie ( dot. budynku przy ul. Ks. Roboty 48 i 48a)

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami konkretnego działu.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy E-PUAP, skrzynki e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W budynku głównym, w holu znajduje się również zastępcza skrzynka podawcza, do której można i należy składać dokumenty.

Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do  Urzędu.

Info: gieraltowice.pl