08.08.18 r. o godzinie 16:20  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gierałtowic została zadysponowana do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych na jednej z posesji w Gierałtowicach przy ul. Stachury.

 

Działania polegały na usunięciu zagrożenia i zabezpieczeniu terenu działań na czas prowadzonych czynności.

Trwały ok. godziny.


SiS:
GBA OSP Gierałtowice

 

info: OSP Gierałtowice