GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych w sezonie zimowym 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych
i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021
 prowadzi Gmina poprzez Wykonawcę tj. P.P.H.U. Danama Lucyna Turczyńska, 41-407 Imielin, ul. A. Kordeckiego 39.

Wykonawca dyżurny       –          tel. 571 398 453

Wykonawca Szef               –          tel. 516 157 513; 889 674 336

Zima dyżurny UG               –          tel. 667 331 661

Informacje o nieprzejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach:

  • Dyżurny: tel. (32) 234-06-96, Tel. komórkowy:   605 435 730
  • Kierownik: tel. (32) 234-06-96, Tel. komórkowy:   605 435 731

Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, (za taki chodnik uznaję się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Prosimy o niepozostawianie w czasie opadów lub prognozowanych opadów śniegu, samochodów zaparkowanych na poboczach dróg, gdyż znacznie utrudnia to skuteczne prowadzenie prac związanych z ich odśnieżaniem.

info: gieraltowice.pl