GierałtowiceGmina GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Drzewko za odpady

W dniu 07.10.2023 (sobota) z okazji zbliżającego się dnia drzewa na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gierałtowicach odbędzie się akcja „Drzewko za odpady”, podczas której będzie możliwość otrzymania drzewka lub krzewu w zamian za dostarczenie odpadów 🌳🪴

Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wzbogacić swój ogródek o roślinę poszerzając obszar zieleni oraz wykorzystać pozytywne działanie roślinności na poprawę jakości powietrza 💙✅

ℹ Uwaga:

🔴 Jedno drzewko lub krzew przypada na jedną nieruchomość (jedną kartę PSZOK),
🔴 Wstęp na punkt tylko za okazaniem karty PSZOK. Jeżeli nie posiadasz karty należy udać się do Urzędu Gminy w celu jej wyrobienia.

Akcja jest zorganizowana w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, którego partnerem jest Gmina Gierałtowice. Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

Zapraszamy do udziału w akcji 👍

Info: Gmina Gierałtowice