GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224
  • Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby
  • Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023
  • Wartość projektu: 8 563 435,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

Biuro projektu: Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122 44-100 Gliwice Tel. 534 657 310 Tel. 32 461 29 14 Mail: psf.zit@gapr.pl Więcej szczegółów znajdziesz na stronie projektu: www.psf.gapr.pl

projekt-promocja

Info: gierałtowice.pl