Bene Meritus dla KGW w Gierałtowicach wręczony

Bene Meritus –(łac.) dobrze zasłużony – to nagroda corocznie przyznawana przez Radę Powiatu Gliwickiego osobom, stowarzyszeniom i instytucjom, które najlepiej przysłużyły się społeczności naszego powiatu.

Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu Gliwickiego, Rada Powiatu Gliwickiego postanawia przyznać nagrodę „Bene Meritus”, w kategorii indywidualnej Małgorzacie Jendrysik, w kategorii zbiorowej Stowarzyszeniu Pilchowiczanie Pilchowiczanom oraz Kołu Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym w Gierałtowicach.

Więcej o Bene Meritusie na stronie: http://www.starostwo.gliwice.pl/nagroda-bene-meritus.html (sylwetki kandydatów).

info: gmina gierałtowice