23 uczestników reprezentowało szkoły z Gierałtowic, Paniówek, Rudy Śląskiej i Zabrza podczas 57. Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który odbył się podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystyki w Zabrzu.

Podium zdominowały reprezentantki z gminy Gierałtowice. Gratulujemy.
1. Natalia Niczyporuk (SP w Paniówkach)
2. Oliwia Michalak (SP w Paniówkach)
3. Oliwia Tomaszewska (SP w Gierałtowicach)
4. Milena Marciniak (SP w Gierałtowicach).

W Targach uczestniczyły także przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic, których wypieki robiły furorę wśród odwiedzających.

Info: fb Gierałtowice