Dzień Wszystkich Świętych, Czyli…. /felieton/

0
413

Dzień Wszystkich Świętych, czyli pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

1 listopada czyli Dzień Wszystkich Świętych. Czas, w którym odwiedzamy cmentarze i groby bliskich, rodziny, znajomych. To także czas zadumy, nostalgii, przemyśleń i wspomnień. Jest to Święto bardzo niezwykłe, dotykające delikatnych i niełatwych tematów związanych z przemijaniem, ulotnością, śmiercią. Śmiercią, która jest punktualna aż do przesady, ale zawsze przychodzi nie w porę.

Dla wielu osób Dzień Wszystkich Świętych to czas trudny i niewygodny, sprawia ból ponieważ dotyczy konfrontacji ze śmiercią. W każdym innym dniu w roku nie myślimy o śmierci, ta myśl jest od nas daleko. Nie lubimy rozmawiać o śmierci, czasem zwyczajnie nie potrafimy. Dzień Wszystkich Świętych to dziwne święto, kiedy zwracamy się pamięcią ku naszym zmarłym bliskim. Wspominamy czasy, gdy byli z nami. Czasy, które nigdy nie powrócą. Czy jednak uświadamiamy sobie, że ten jednokierunkowy, nieodwracalny bieg czasu dotyka również nas? Że owo „teraz”, które obecnie przeżywamy zaraz przeminie i nie zostanie po nim żadnego śladu? Poza śladem w naszej pamięci?

Ten dzień sprzyja refleksji, a w każdym razie zmusza do spowolnienia. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy odeszło od nas wiele osób, które były mocno związane z naszym miastem i wniosły wiele dobrego dla lokalnej społeczności. Poświęćmy więc chwilę i przypomnijmy sylwetki tych, których nie ma już wśród nas…

STEFAN BIAŁY
Długoletni nauczyciel i wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie. Urodzony w 1937 roku, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach podjął pracę w 1960 roku jako młody nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. Po administracyjnym usamodzielnieniu się knurowskiego liceum pracował tu aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku. W latach 1972-1990 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Uczył knurowską młodzież fizyki jeszcze do roku 2000. Człowiek niezwykle skromny, oddany nauczaniu i wychowaniu młodzieży, najbliższy współpracownik dyr. H. Moszyńskiego, współorganizator edukacji średniego szczebla w naszym mieście, wierny całe życie jednej szkole.

GRZEGORZ CUBER
Wieloletni nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Ślązak z dziada pradziada, knurowianin od urodzenia. Wiele lat pomagał młodym ludziom zrozumieć trudne problemy fizyki i matematyki w szkole czy na zajęciach indywidualnych. Pomagał także zupełnie bezinteresownie uczniom wszystkich typów szkół z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin rozbitych. Cuber był także członkiem Rady Parafialnej Parafii św. Cyryla i Metodego.

MARIA GRZELEWSKA
Nauczyciel historii w knurowskim Liceum Ogólnokształcącym im. IJ Paderewskiego. została uhonorowana Laurem Knurowa w 2014 roku – prestiżową nagrodą za dorobek zawodowy. Pani Maria była badaczką i propagatorką historii Śląska, Knurowa, Krywałdu. Z pasją nadawała znaczenie lokalnym sprawom, dziejom i ludziom.

BOHDAN GRZYBOWSKI
Wieloletni dyrektor knurowskiej „Szóstki”. Ceniony i wybitny pedagog. Nauczał także w Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. Był bardzo oddany swojej pracy na rzecz młodzieży.

HERMAN HOJKA
Autor wielu publikacji o Knurowie. Sporo osób korzystało z jego podręczników przeznaczonych do nauki Historii Regionalnej. Stworzył także taką pozycję jak „Zarys dziejów Knurowa”. W roku 1996 otrzymał Laur Knurowa za swoje zasługi. W latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Hojka był także prezesem Towarzystwa Miłośników Knurowa.

WOJCIECH KEMPA
Były piłkarz i trener Concordii Knurów. Był również zaangażowany w działalność sportową jako wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w MSP-6 i Miejskim Gimnazjum nr 2, trener piłki nożnej UEFA. Oprócz Concordii trenował także m.in. Jedność 32 Przyszowice oraz wychowanków Akademii Górnika Zabrze. Piastował urząd radnego w Radzie Miasta Knurowa.

WITOLD KOZACZKIEWICZ
Nauczyciel, muzyk oraz jeden z założycieli zespołu Apogeum. Wychował wiele pokoleń muzyków i artystów. Nauczał m.in. matematyki, techniki i informatyki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie.

ADAM PATORA
Nauczyciel, trener i wychowawca. W przeszłości był szkoleniowcem szczypiornistek Unii Knurów.

PIOTR PŁUCIENNIK
Oddany mąż, ojciec i przyjaciel. Zawsze uśmiechnięty człowiek. Nigdy nie odmawiał pomocy, był fachowcem w tym co robił. Górnik, pasjonat strzelectwa i miłośnik podróży. Był członkiem Knurowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Strzelba”.

EDWARD WŁODARSKI
Sportowiec, biegacz, ultramaratończyk. Brał udział w wielu imprezach biegowych takich jak: Sztafeta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bieg na Przystanek Woodstock, biegi pielgrzymkowe i wszelkiego rodzaju maratonach.

Dzień Wszystkich Świętych to dobry czas, by zadać sobie kilka pytań i spróbować na nie odpowiedzieć. Doceńmy tych, którzy są obok nas, ale także tych, którzy są gdzieś daleko. Żebyśmy na śmierć o nich nie zapomnieli, bo potem nie będzie już czasu i możliwości by ze sobą porozmawiać…

AW
Fot. Agnieszka Łyko