W załączeniu doręczona w dniu dzisiejszym korespondencja Burmistrza Miasta Orzesze stanowiąca odpowiedź na przygotowaną przez Radę Dzielnicy Dębieńsko oraz popartą przez mieszkańców petycję stanowiącą sprzeciw wobec planowanej budowy Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych na terenie obecnej Koksowni Dębieńsko.

Zapraszam do lektury pisze Adam Malik Przewodniczący Rady Dzielnicy Debieńsko