KnurówNewsy

Czy znajdzie się nabywca działek w rejonie ulicy Dworcowej?

25 listopada br. odbędzie się pierwszy ustny przetarg na sprzedaż 3 niezabudowanych działek w pobliżu zjazdu z autostrady A1 przy ul. Dworcowej w Knurowie (2169/2, 2169/3 i 2169/4).

Trzy działki gminne o łącznej powierzchni 16 511 m2 użytkowane były w poprzednich latach przez firmę Avax jako baza sprzętowa podczas realizacji inwestycji budowy węzła autostradowego ,,Knurów”. Aktualnie, teren wystawiony został na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z operatem szacunkowym, cena wywoławcza 1 m2 gruntu wynosi 109,45 zł netto/134,62 zł brutto.

Nieruchomości objęte przetargiem przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, w tym pod tereny z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny do 18 listopada br. do godz. 15.30 złożyć w Urzędzie Miasta Knurów m.in. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłacić 5% wadium liczone od ceny netto dla każdej z działek.

info : http://www.inwestycjeknurow.pl/

11201929_984672794919272_8319259229730623338_n 12208681_984673218252563_3220366203124353916_n 12195781_984673111585907_4788879136797745858_n