Czerwionka-Leszczyny: Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!

0
197

Pomóż potrzebującym i zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki! Zgłoszenia przyjmujemy do 26 listopada. Rekrutacja wolontariuszy 2023 zakończona teraz przyszedł czas na poszukiwanie rodzin/osób potrzebujących dlatego apelujemy do wszystkich: NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI!

Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszenia może dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy mogą wybierać potrzebujące rodziny nastąpiło 18 listopada. Finał odbędzie się w 16-17 grudnia.

Jak zgłosić rodzinę do Szlachetnej Paczki?

● Upewnij się, że wiesz jakich rodzin poszukuje Paczka,
● Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj. Jeśli nie masz możliwości wydruku, skontaktuj się z wolontariuszami Szlachetnej Paczki z rejonu Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze gdy zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia,
● Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej,
● Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie.
● Dostarcz druk do wolontariuszy. W celu przekazania oryginału dokumentu skontaktuj się z liderem Szlachetnej Paczki rejon Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze – szlachetnapaczkaczerwionka@gmail.com, tel. 735 911 945.

Nie czekaj! Jeśli znasz potrzebującą rodzinę, prześlij zgłoszenie już teraz. Dzięki temu wolontariusze będą mieli odpowiednią ilość czasu, by zakwalifikować do Szlachetnej Paczki jak najwięcej rodzin w potrzebie.

Rodziny mogą być włączone do Szlachetnej Paczki z różnych powodów. Chcemy ułatwić proces pozyskiwania ich historii, decyzję o (nie)włączeniu Rodziny do Programu, a Darczyńcom – wybór Rodziny, której mogą pomóc. Stworzyliśmy więc listę najczęstszych trudności, z którymi mierzą się Rodziny, i nazwaliśmy ją Kategoriami Rodzin.

Kategorie:

Choroba/niepełnosprawność
Dziecko chore/z niepełnosprawnością
Rodzina wielodzietna
Samodzielny rodzic
Start w samodzielność
Starość i osamotnienie
Zdarzenie losowe
Dotknięci skutkami pandemii
Dotknięci skutkami wojny

Inne – do tego kryterium włączamy Rodziny, których przyczyna trudnej sytuacji życiowej nie należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Gdzie można znaleźć zgodę?

Są dwie opcje:
1. Telefon do liderki rejonu lub wysłanie e-maila na adres e-mailowy rejonu
2. Zgłosić rodzinę samodzielnie

Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i – jeśli rodzina jest zainteresowana – poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.

Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków).

Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie:
https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Co jest potrzebne przy zgłoszeniu rodziny:
• Dane osoby zgłaszającej
• Skan zgody
• Dane rodziny- które pozwolą na jej odwiedzenie
• Informacje o rodzinie- kategoria rodziny oraz krótki opis problemu

Info: Natalia Kubasa (Liderka Szlachetnej Paczki Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Orzesze)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here