WAŻNA INFORMACJA:

Z uwagi na sytuację epidemiczną w  Gminie Czerwionka-Leszczyny , przypadki zachorowania na COVID-19 u coraz większej liczby mieszkańców, w tym nauczycieli oraz nieznaczne zainteresowanie rodziców możliwością powrotu dziecka do szkoły/przedszkola, w trosce o zdrowie uczniów, pracowników i ich rodzin przedłużony zostaje okres zawieszenia pracy jednostek oświatowych w naszej Gminie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach informuje, że w związku z wystąpieniem zagrożenia zakażenia się uczniów chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zwanym „COVID-19” (Koronawirus) realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zawiadamiam o zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach w okresie od 25 do 29 maja 2020 r.