W miniony piątek, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

„Dzisiejsza uroczystość jest doskonałym dowodem na to, że nauczyciel nie tylko przekazuje raz zdobytą wiedzę młodemu pokoleniu. Nauczyciel nieustannie sam się uczy i dokształca, tak, aby dzieci i młodzież opuszczały mury szkoły bogate w przekazane im wiadomości” – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwracając się do zebranych w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym nauczycieli. Gratulując im zdobycia kolejnego awansu zawodowego podkreślił również, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność kształtowania postaw młodych ludzi.

W gronie ponad 300 nauczycieli, którzy odebrali z rąk Wicekuratora Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach Dariusza Domańskiego oraz Dyrektor Delegatury w Rybniku Alicji Bartkowiak znaleźli się także nauczyciele placówek z terenu Czerwionki-Leszczyn: Katarzyna Kostka (Szkoła Podstawowa w Przegędzy), Monika Usarek (Szkoła Podstawowa nr 6 w Czerwionce-Leszczynach), Agata Kordanowska-Pisarek (Szkoła Podstawowa w Bełku), Mariola Żak (Przedszkole nr 7 w Czerwionce-Leszczynach), Joanna Malec (Szkoła Podstawowa w Przegędzy) oraz Agnieszka Szrubarz (Szkoła Podstawowa w Palowicach).

W uroczystości uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Burmistrz Radlina Barbara Magiera, Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach Dariusz Domański, Dyrektor Delegatury w Rybniku Alicja Bartkowiak, dyrektorzy placówek w których pracują awansowani nauczyciele oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Info: czerwionka-leszczyny.pl