WAŻNY CERTYFIKAT DLA SP4 W CZERWIONCE

W poniedziałek, 16.09 br., wicedyrektor SP 4 w Czerwionce – Leszczynach pani Iwona Szmelich odebrała w Katowicach certyfikat ukończenia projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane wyróżnienie to zwieńczenie rocznej pracy całej społeczności SP 4.
Cofnijmy się w czasie…. W sierpniu ubiegłego roku p. I. Szmelich była inicjatorką cyklu szkoleń dla rady pedagogicznej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów w szkole. Już w trakcie warsztatów nauczyciele przekonali się, jak ważne jest połączenie wiedzy, umiejętności i postaw – wszystkie trzy młody człowiek powinien rozwijać przede wszystkim w szkole, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Aby wiedza i doświadczenie zdobyte przez nauczycieli na szkoleniu nie poszły w zapomnienie, wicedyrektorka zgłosiła naszą szkołę do udziału w projekcie „Szkoła kompetencji – województwo śląskie.” Pięcioosobowy zespół pod jej kierunkiem opracował roczny plan działania – celem było rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych ucznia (to jedna z ośmiu kompetencji zdefiniowanych przez Unię Europejską). Zadania projektowe pod nadzorem całej kadry pedagogicznej wykonywali wszyscy uczniowie: począwszy od pierwszaków, a skończywszy na gimnazjalistach. Według uczniów, najciekawsze zadania projektowe to: konkurs savoir- vivre, warsztaty na temat kultury słowa, szacunku wobec siebie, współpracy przeprowadzone metodą dramy oraz biblioterapia (przeprowadzona przez Bibliotekę Publiczną w Czerwionce). Wiele emocji wzbudził całoroczny konkurs, który miał wyłonić najbardziej kulturalną klasę. Okazało się, że najwięcej zielonych kropek zebrała klasa III a gimnazjum oraz V b i II b – uczniowie ci w nagrodę otrzymali bony pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców i sami zdecydowali, na co wydadzą wygrane pieniądze.
Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” cieszył się wśród dzieci i młodzieży dużym zainteresowaniem, wzbudził wiele pozytywnych emocji, połączył zabawę z nauką, rozwinął kompetencje społeczne uczniów. Nasza szkoła otrzymała certyfikat ukończenia projektu, ale to nie znaczy, że zakończyliśmy rozwijanie kompetencji kluczowych. W tym roku szkolnym skupiamy się na doskonaleniu kompetencji matematycznych, gdyż myślenie logiczne i przestrzenne każdemu jest potrzebne!

 

info: sp nr4 w Czerwionce-Leszczynach