W minioną niedzielę w Czerwionce-Leszczynach odbyły się obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą poświęconą Bohaterom Powstań Śląskich. Następnie, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Uroczystą mszę świętą sprawowali: ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Dębieńsku Roman Kiwadowicz, ksiądz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce Antoni Szczypka, ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jana Sarkandra w Bełku Konrad Opitek, ksiądz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Książenicach Roman Laksa, ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jacka w Stanowicach Dariusz Gembała oraz ksiądz proboszcz parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach Jacek Ostrowski.

Po mszy świętej w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, odbył się koncert „Jesienne Impresje Muzyczne” w wykonaniu Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” oraz solistów: Iwony Blachy, Sabiny Kierpiec, Mieczysława Kierpca i Michała Czoka pod dyrekcją Wojciecha Pukowca.

„Spotykamy się w wyjątkowy dzień, na urodzinach naszej wolnej i niepodległej Ojczyzny. Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości to wyjątkowe wydarzenie, ważne zarówno dla Polski, jak i naszej małej ojczyzny – Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – mówił Burmistrz Wiesław Janiszewski otwierając uroczystość w CKE. – Dane nam jest żyć w tym wyjątkowym czasie i dniu. Polacy przez 123 lata cierpieli niewolę, przeżyli czas rusyfikacji, germanizacji, czekając cały czas na swoją szansę na odzyskanie niepodległości. Na przestrzeni tych lat podejmowano szereg zrywów narodowowyzwoleńczych, które w żaden sposób nie dawały tego, co najważniejsze: wolności, niepodległości, suwerenności. Zbieg zdarzeń historycznych, I wojna światowa, kwestie związane z tym, że po raz pierwszy zaborcy stanęli po dwóch stronach barykady, doprowadził ostatecznie do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918. Dzisiaj obchodzimy stulecie – spotykamy się w wolnym i niepodległym państwie. Polska jest suwerenna, niezależna, jest liczącym się podmiotem w Europie i na świecie. Cieszę się, że dziś – zintegrowani wokół symbolów narodowych – możemy dzisiejsze święto obchodzić razem, godnie i bez podziałów. Życzę Państwu na kolejne lata Niepodległej Polski wszystkiego dobrego”.

Głos zabrał również wicemer miasta Jekabpils Aivars Kraps: „Z okazji obchodów narodowego święta niepodległości Polski, w imieniu samorządu i mieszkańców Jekabpilsu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. W ciągu swej długiej historii Wasz naród niejednokrotnie musiał walczyć o zachowanie niezależności państwa, dając przykład wytrwałości i odwagi. Dobre stosunki między naszymi państwami mają  długą tradycję. Obserwując z satysfakcją wieloletnią współpracę miedzy Jekabpilsem i Czerwionką-Leszczynami, oraz ceniąc sobie wysoko łączącą nas przyjaźń, chciałbym życzyć Waszemu narodowi dalszego rozwoju kulturalnego i ekonomicznego, a także pokoju”.

Podczas koncertu, ze sceny popłynęły znane pieśni patriotyczne: m.in. „My Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój rozmarynie”.

Wspólnie z Orkiestrą wystąpili również laureaci październikowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Jesienne Impresje Muzyczne”. Jury w składzie Sabina Kierpiec, Joanna Spandel oraz Waldemar Nowakowski wyłoniło wówczas laureatów:

Wyróżnienia otrzymali: Maja Cichy, Edyta Skupińska, Szkolny Chór „Nadzieja” ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem Agnieszki Drążczyk oraz Dziecięcy Zespół Chóralny ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Bogusławy Adamczyk.

III miejsce: Daria Górczewska

II miejsce: Zuzanna Okseniuk

I miejsce: Natalia Gierlich

Podczas koncertu Burmistrz Wiesław Janiszewski wspólnie z Wojciechem Pukowcem wręczył wszystkim laureatom dyplomy oraz nagrody.

W uroczystościach uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta powiatu rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Tokarz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Wicemer miasta Jekabpils Aivars Kraps, Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justyna Domżoł, Skarbnik Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło, radni miejscy i powiatowi, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska, Prezes Miejskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Justyna Palarz, przedstawiciele duchowieństwa , kierownicy i naczelnicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, delegacje rad dzielnic i sołeckich, zakładów pracy, policji, straży miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele oświaty, kultury i sportu, delegacje organizacji społecznych, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach, przedstawiciele Miejskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn.

Info: czerwionka-leszczyny.pl