Dobiega końca remont budynku dawnego hotelu robotniczego przy ul. Młyńskiej. Miejsce do tej pory stanowiło dość wątpliwą wizytówkę tej części dzielnicy. Teraz powstają tu nowe mieszkania dla potrzebujących wsparcia oraz Centrum Usług Społecznych. Nie zabraknie ogólnodostępnego placu zabaw, siłowni oraz boiska. Realizację zadania wspierają fundusze unijne w kwocie blisko 4 mln zł.

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach obejmuje przebudowę budynku zlokalizowanego przy ulicy Młyńskiej 21a. Dzięki temu, w tym miejscu powstanie 51 mieszkań socjalnych. W budynku powstaną także pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych. „To kolejna kompleksowa inwestycja, realizowana przez Gminę, która łączy proces rewitalizacji infrastrukturalnej ze społeczną. Zmieniamy przestrzeń miasta, ale robimy to uwzględniając potrzeby przyszłych mieszkańców i angażując ich w konkretne działania. Jak wskazują poprzednie tego typu realizacje, połączenie obu procesów inwestycyjnych pozwala osiągnąć najlepsze efekty” – podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski.

Celem realizowanego projektu jest przede wszystkim poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, nie sprowadza się on jednak tylko do walki z niedoborem lokali socjalnych.

Wykorzystanie istniejącego już budynku na ten cel pozwoli na efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, a jednocześnie podniesienie kwalifikacji społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej infrastruktury. Oddanie w użytkowanie nowych mieszkań ma prowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego, możliwe będzie również stworzenie atrakcyjnej oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy i Miasta powołał specjalną komisję mieszkaniową do zasiedlenia budynku. „Już rozmawiamy z potencjalnymi najemcami na temat zasad współpracy między mieszkańcem obiektu a Gminą – mówi Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny. – Stawiamy na stałą współpracę z OPS-em, wprowadzenie różnego rodzaju zajęć, których celem będzie poprawa funkcjonowania przyszłych mieszkańców budynku w społeczności lokalnej”.

„Przyszli mieszkańcy muszą posiadać konkretny, stały dochód, aby utrzymać mieszkanie. Diagnozujemy potrzeby osób, które oczekują na lokum z zasobów gminnych. To jest spokojne miejsce, ale stosunkowo oddalone od centrum Czerwionki. Blisko budynku znajduje się przedszkole, więc zainteresowane mieszkaniami w tym miejscu są także matki z małymi dziećmi” – dodaje Marian Uherek, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Nie tylko nowe mieszkania, ale również otoczenie obiektu – wygodny parking, duży plac zabaw, boisko i plenerowa siłownia spotykają się z uznaniem potencjalnych lokatorów. Co ważne, nowa infrastruktura będzie służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy i Miasta.

Info: czerwionka-leszczyny.pl

1 KOMENTARZ

  1. Wyremontowane pół budynku…. Drugie poł jest dalej hotelem i straszy…. Szkoda mówić o robactwie które znajduje się w części hotelowej . Brawo dla gminy

Comments are closed.