Przedsiebiorstwo Wodociągow i Kanalizacji zawiadamia, że w dniu 30 maja, z powodu usuwania awarii przez JSW S.A. na wodociągu zasilającym Dębieńsko, dla budynków położonych na wszystkich ulicach od autostrady w kierunku Ornontowic, od godziny 6.00 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody, zaś od godz. 11.00 do 20.00 woda będzie dostarczana przy obniżonym ciśnieniu, w związku z czym mogą nastąpić okresowe braki wody.

Info: czerwionka-leszczyny.pl