W jaki sposób wychować młodych ludzi do życia w świecie, którego kierunek trudno przewidzieć? W jaki sposób przygotować ich do mądrego korzystania z nowych zdobyczy cywilizacyjnych? Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną do twórczego i niekonwencjonalnego działania w świecie, w którym świat rzeczywisty wszedł w synergię ze światem wirtualnym?

Odpowiedzi na te pytania przyniósł innowacyjny program „Eksperci programowania w podregionie rybnickim”, którego liderem projektu była Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dołączyła do grona liderów dzięki skorzystaniu ze środków unijnych. Do udziału w projekcie „Eksperci programowania w podregionie rybnickim” skierowane zostały placówki:

– Szkoła Podstawowa w Bełku,

– Szkoła Podstawowa w Książenicach,

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa nr 6 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,

– Szkoła Podstawowa w Palowicach,

– Szkoła Podstawowa w Przegędzy,

– Szkoła Podstawowa w Stanowicach,

– Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach,

Łącznie, w ramach całego projektu, programem objęte zostały 33 placówki, 141 nauczycieli oraz 2 119 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z 11 gmin podregionu rybnickiego – w tym 12 placówek, 64 nauczycieli, oraz 939 uczniów z terenu Czerwionki-Leszczyn.

Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których mieli okazję nauczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr i Baltie, a także rozwijać swoje kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne i zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Wszystko to możliwe było dzięki zajęciom z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0. Z kolei dla nauczycieli przeprowadzone zostały szkolenia, podczas których zostali przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania oraz zdobyli umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Liderzy projektu podkreślają, że przeprowadzone zajęcia długoterminowo zwiększają kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania, podnoszą umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3, w wymierny sposób zwiększają również potencjał techniczno-dydaktyczny szkół, które wzięły udział w projekcie.

„Udział Gminy Czerwionka-Leszczyny w tym unikatowym projekcie jest dowodem na zrozumienie konieczności jak najlepszego przygotowania społeczności gminy do twórczego i niekonwencjonalnego funkcjonowania w zmieniającym się wokół nas świecie. Tylko otwartość na zmiany, ich akceptacja i odważne podejmowanie wyzwań pozwoli odnieść sukces nam wszystkim” – mówią przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanitas.

Oprócz tych ważnych wartości projekt pozwolił także na zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania, a także podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3, w wymierny sposób zwiększył również potencjał techniczno-dydaktyczny szkół objętych wsparciem, bowiem po zakończeniu projektu w szkołach pozostanie zakupiony sprzęt:

– tablety,
– maty edukacyjne,
– zestawy klocków LEGO WeDo 2.0,
– kamery USB.
Wartość sprzętu zakupionego w ramach projektu dla biorących w nim udział szkół podregionu rybnickiego wynosi 464 547 zł.

Projekt „Eksperci Programowania w podregionie rybnickim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Info: czerwionka-leszczyny.pl