Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-LeszczynyRegion

Czerwionka-Leszczyny: Postępują prace przy budowie żłobka

Trwa budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach – „Inwestycja jest już mocno zaawansowana i to cieszy” – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski – „Nowy budynek rośnie w oczach, termin zakończenia prac zgodnie z umową przypada w listopadzie tego roku, jednak pogoda sprzyja, mamy solidnego, zaangażowanego wykonawcę, więc liczymy, że może uda się szybciej zakończyć to zadanie. Inwestycję realizujemy w trybie zaprojektuj i wybuduj, procedury trwają tu już od dawna” – dodał Janiszewski.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku zakończyła się faza projektowa inwestycji. Obejmowała ona wykonanie opracowań takich jak: koncepcja architektoniczna i funkcjonalna inwestycji, projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania.

W lipcu ubiegłego roku inwestycja wkroczyła w fazę wykonawczą, która planowo potrwać ma 17 miesięcy i zakończyć się w listopadzie 2024 roku.

Po tym czasie przeprowadzone zostaną procedury związane z odbiorem i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie budynku, po których będzie możliwe otwarcie placówki.

„Zainteresowanie opieką dla dzieci poniżej trzeciego roku życia jest ogromne, dlatego cieszę się, że powstaje tego typu gminna placówka. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy mieszkańców o planowanym rozpoczęciu rekrutacji do żłobka” – podkreśla burmistrz.

Prace postępują: wykonano już całość pokrycia połaci dachowych, zabudowano około połowy dachowych modułów fotowoltaicznych, zakończono całkowicie montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, trwają prace w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, podłączono także piony kanalizacji sanitarnej, wewnątrz obiektu trwają prace tynkarskie.

W ramach zadania powstają także drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe.

Ponad 3 mln złotych Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała na budowę żłobka. Inwestycja kosztuje łącznie 8,8 mln złotych, więc różnica pomiędzy wydatkami a dotacją pokrywana jest ze środków z budżetu Gminy i Miasta. Gmina pozyskała także ponad 2 mln złotych na funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozyskane środki pochodzą z programu integrującego fundusze unijne i rządowe „Maluch +”.

W ramach zadania powstaje parterowy budynek żłobka, w którym zlokalizowane zostaną 3 oddziały żłobkowe, świadczące opiekę dla 75 dzieci do lat 3. Na każdy z oddziałów będzie składać się sala żłobkowa, węzeł sanitarny oraz magazyn podręczny. Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku znajdą się pomieszczenia administracyjno-socjalne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny