19 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyło się podsumowanie Programu BLASK. Inicjatorami programu są Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz Stowarzyszenie Redukowania Bierności, a celem działania jest budowanie postaw społecznych i wolontariackich.

„To odpowiedź na potrzeby młodych i ambitnych osób, które zamierzają aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Kompleksowe podejście do inicjatywy, włączanie dzieci, młodzieży do działań wolontarystycznych jest naszym pomysłem na rozwój sfery społecznej” – mówili inicjatorzy programu – Michał Toman z Luxtorpedy oraz Sebastian Garbacz z SRB.

W ramach programu utworzono: Szkolne Koła Wolontariatu, Ogólnogminną grupę wolontariuszy „poMOCni”, Akademię Młodych Liderów „Program Liderski BLASK”.

Uczestnicy programu wzięli udział w wyjazdach, warsztatach i szkoleniach m.in. z diagnozowania potrzeb i potencjału społeczności lokalnej, planowania i realizacji projektów, pozyskiwania środków na realizację pomysłów, metod i narzędzi marketingu społecznościowego. Wśród zgłoszonych projektów uczestników Programu BLASK wybrano sześć do realizacji i dofinansowania:

„Spotkania na językach” Anny Mrowiec

„Odkrywcy własnych pasji” Natalii Kubasy

„Z nosem w książce” Pauliny Musiolik

„LARPuj z nami” Agaty Pietras

„Oczytane miasto” Jesiki Kielesińskiej

„Rozbudź w sobie dinozaura” Pauliny Błażycy.

Przedstawiciele organizatorów wraz z młodymi liderami uczestniczyli także w wizycie studyjnej do Warszawy, gdzie spotkali się m.in. z Jurkiem Owsiakiem.

PoMOCni to grupa wolontariuszy, która swoje działania kieruje do mieszkańców Gminy i Miasta oraz powiatu rybnickiego. Wolontariusze wzięli udział w wielu akcjach, eventach i szkoleniach. Prowadzą swoje newsowe konto na kanale YT, włączają się w liczne działania charytatywne.

W ramach akcji Wolontariat Wzmacnia przeprowadzono szkolenia, przekazano środki na realizację inicjatyw wolontariuszy. W działanie włączyły się: SP nr 3, SP Palowice, SP Stanowice, Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Każda z placówek przeprowadziła szereg ważnych i wartościowych akcji wolontariackich.

Uczestnicy oraz osoby, które wspierały inicjatywy młodych liderów i wolontariuszy otrzymali podziękowania ze strony realizatorów projektu.

„Dziękujemy za zaproszenie na podsumowanie tego wspaniałego projektu. Chciałbym Państwu podziękować i pogratulować – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Wolontariat to niesienie dobra dla innych, cieszę się, że tak wielu młodych ludzi wyzwala w sobie postawy wolontariackie. Wyjątkowe jest również w tym projekcie szukanie przestrzeni porozumienia międzypokoleniowego. Za Państwa dokonania, w imieniu samorządu i mieszkańców Gminy i Miasta, składam wielkie podziękowania”.

Do gratulacji dołączyli się także Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska i Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, dyrektor OPS-u Celina Cymorek, naczelnik wydziału spraw społecznych Krystyna Jasiczek, naczelnik wydziału edukacji Iwona Flajszok oraz radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Info: czerwionka-leszczyny.pl