Czerwionka-LeszczynyInformacje

Czerwionka-Leszczyny: „Piękna wieś” – wyróżnienie dla Bełku

Wczoraj w Bielsku-Białej podczas „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego” wręczono nagrody w konkursie „Piękna wieś”. Wyróżnienie w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi otrzymało sołectwo Bełk. Nagrodę oraz gratulacje za wyróżniony projekt odebrali Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z sołtys Bełku Jolantą Szejką.

Komisja konkursowa nagrody doceniła wydarzenie: „Odkryć dziedzictwo. Dawne zawody i rzemiosła w Bełku”, które odbyło się 10 września 2022 roku w Bełku. Miało ono na celu przybliżyć przeszłość Bełku, nawiązać do dawnych czasów i dawnych rzemiosł. Teren przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. św. Marii Magdaleny ożywił się gwarem zajęć i zwyczajów dawnej wsi. Stanęły tam liczne stanowiska i stoiska związane z dawnymi zawodami i rzemiosłami. Uczestnicy wydarzenia mogli również poszerzyć swoją wiedzę o najważniejszych zabytkach miejscowości – o starym cmentarzu z nagrobkami z XIX i początku XX wieku, kościele św. Marii Magdaleny z XVIII w. i Wzgórzu Lukasów na którym znajduje się mauzoleum właścicieli Bełku z XIX w. Uczestnicy wydarzenia mogli z jednej strony poznać historię najbliższego otoczenia, swojej małej ojczyzny, a z drugiej przekonać się, że obcowanie z zabytkami, poznawanie dziedzictwa nie jest wcale nudne – wręcz przeciwnie, odbywa się często poprzez zabawę, pasjonujące wydarzenia, angażujące uczestników, pozwalające nawiązać międzypokoleniową więź.

W ramach wydarzenia odbyły się: Zwiedzanie z przewodnikiem bełkowskich zabytków, Wystawa „Dawne zawody i rzemiosła wiejskie na terenie Bełku”, Wystawa „Ratujemy zabytki w Bełku”, „W dawnym domu” – pokaz i wystawa dawnych urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, premiera filmu dokumentalnego o dawnych zawodach i rzemiosłach w Bełku, warsztaty: kulinarno – etnobotaniczne, piekarnicze, kreatywne, warsztaty „Mali rzemieślnicy”, Cuda wianki – warsztaty wyplatania wianków, warsztat garncarski i lepienia w glinie, warsztaty włókiennicze i lepienia w glinie, warsztaty wikliniarsko-plecionkarskie, quest, występ Marka Szołtyska, występ Zespołu Fedaki.

„W organizację wydarzenia zaangażowało wiele instytucji z naszego sołectwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, OSP Bełk. Partnerami wydarzenia zostali: Parafia św. Jana Sarkandra w Bełku, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Muzeum im.o. Emila Drobnego w Rybniku, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Środki na realizację wydarzenia pozyskaliśmy z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym nas i zaangażowanym w to wydarzenie” – podsumowała Jolanta Szejka, sołtys Bełku.

„Społeczności naszych sołectw działają niezwykle prężnie. To kolejna nagroda dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tym wojewódzkim konkursie. Doceniam ogrom pracy i zaangażowania mieszkańców sołectw. Dziękuję za wspaniałe inicjatywy i działalność na rzecz swoich małych społeczności” – powiedział Burmistrz Wiesław Janiszewski.

Laureaci konkursu przyjęli nagrody z rąk reprezentujących władze województwa – Grzegorza Boskiego oraz radnych Sejmiku Śląskiego Grzegorza Wolnika i Marka Bieńka.

Dodajmy, że Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgłosił do udziału w konkursie także wyjątkowy, integrujący społeczność lokalną projekt realizowany w sołectwie Palowice pod nazwą ,,Świąteczno-bajeczny weekend w Palowicach”.

Info: czerwionka-leszczyny.pl