Jak co roku w pierwszych dniach stycznia przedstawiciele społeczności i władz Czerwionki – Leszczyn odwiedzili grób urodzonego w Czuchowie 5 stycznia 1916 roku Wilhelma Szewczyka / zmarł 8 czerwca 1991 w Katowicach/.

Irena Woźnica /wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Rybnickiego/, Justyna Domżoł /sekretarz Gminy/, Franciszek Stephan /b. skarbnik Gminy/, Krzysztof Kluczniok /prezes SPL „Dzwon”/ oraz Aleksander Pyszny /dyrektor SP Nr 8/ w przededniu Jego 104 rocznicy urodzin na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej w Katowicach złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

Później, zaproszeni przez córkę Pisarza prof. Grażynę Szewczyk, spotkali się z Członkami Stowarzyszenia Imienia Wilhelma Szewczyka w domu Szewczyków.

Na spotkaniu obecni byli także mieszkający przez jakiś czas w Gminie prof. Czesław Głombik i dr Tadeusz Sierny – Prezes Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”.

Szewczyk, wybitny górnośląski pisarz i publicysta przez całe życie związany był z naszym miastem i często u nas bywał. W rodzinnym Czuchowie jest, obroniona przez mieszkańców i Samorząd ulica jego imienia. Poeta jest też patronem Liceum Ogólnokształcącego będącego częścią miejscowego Zespół Szkół. Tutejszy Miejski Ośrodek Kultury organizuje corocznie Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”. W ub. roku miała miejsce już XXI edycja Konkursu. Do niedawna na familoku w którym mieszkali Szewczykowie wisiała pamiątkowa tablica wpisana do rejestrów Miejsc Pamięci prowadzonych przez Wojewodę oraz Burmistrza.

Zarządzeniem Wojewody Śląskiego tablica zniknęła z obydwu rejestrów i ze ściany familoka ! Jej przyszłość nie jest jeszcze jasna.. Może wróci na familok a może znajdzie się inne godne dla niej miejsce?

tekst przygotował: Prezes SPL Dzwon Krzysztof Kluczniok