W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na wniosek Rady Dzielnicy Leszczyny Stare oraz Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle.

Od 9 września na terenie jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Leszczyny Stare wprowadza się ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży polegające na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 22.00 a 6.00.

Info: czerwionka-leszczyny.pl