Na starym leszczyńskim cmentarzu.

W tym trudnym roku działania Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” sprowadzą się głownie do prac remontowo-konserwatorskich na starym cmentarzu w Leszczynach. W pierwszej kolejności zajmiemy się ogrodzeniem – wymianą części przęseł /fot. 1, 2 i 3/ . Nowe sztafety nawiążą do prostych, znanych z najstarszych zdjęć /fot. 4/. Dzięki pomocy materiałowej Parafii /sztachety/ i jednego z leszczyńskich przedsiębiorców /łaty/ wymienimy 10 przęseł płotu z frontu cmentarza. Panowie Alojzy Pifczyk, Edward Szczygieł, Mieczysław Kowalczyk i Andrzej Kluczniok kończą składanie i malowanie/nasączanie materiału. Jeśli pogoda będzie sprzyjać skończymy ten etap w ciągu tygodnia.

Kolejnym etapem prac będzie zastąpienie deskowego oznaczenia miejsca, w którym kiedyś stały ławki w starym kościółku /fot. 5/, ozdobnymi kamykami z krawężnikami. Tu pomoże nam miejscowy kamieniarz p. Tadeusz Kostka. Termin realizacji – lipiec.

Następnie zakonserwujemy ponownie „obrys” starego kościółka p.w. Trójcy Przenajświętszej przeniesionego w 1981 roku do Palowic. Stolarz z Przegędzy, p. Bronisław Gamoń, ustawi zdewastowane przez wandali części bocznego i głównego wejścia do dawnej świątyni /fot. 6 i 7/. Zakończenie prac planujemy przed Wszystkimi Świętymi.

Krzysztof Kluczniok – Prezes SPL „Dzwon”