Mobilny Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w Czerwionce -Leszczynach

1.  Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Zameczek), pokój nr 3 (parter) przy ul. Aleja Świętej   Barbary 6.

2.  Termin otwarcia – 2 i 4 października 2018r., w godzinach 8:00 – 14:00.

3.  Zakres funkcjonalności:

–  przyjmowanie wniosków o spersonalizowaną Kartę ŚKUP,

–  kodowanie ulg na spersonalizowanych Kartach ŚKUP, w tym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i   młodzieży   od 7 do 16 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP,

–  udzielanie informacji na temat działania Śląskiej Karty Usług Publicznych

–  udzielanie kompleksowej informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP

–  udzielanie informacji o punktach sprzedaży biletów ważnych w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP

Info: czerwionka-leszczyny.pl