W przeciągu trzech tygodni, w czerwcu 2015 roku, zmarli dwaj długoletni burmistrzowie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Obydwaj byli związani z Ruchem Autonomii Śląska.
Marek Kornas /1946-2015/ został wybrany burmistrzem w 1992 i pełnił swoją funkcję przez 12 lat do 2006 roku. Piotr Ignacy /!947-2015/ był zastępcą Kornasa przez te 12 lat.

Zarówno M. Kornas jak i P. Ignacy stali się ofiarami ówczesnego „wymiaru sprawiedliwości” w tzw. afery samorządowej w Czerwionce-Leszczynach. Obydwaj zostali aresztowani w świetle fleszów i spędzili w areszcie półtora roku. W końcu Ignacy został w 2013 roku oczyszczony z wszystkich zarzutów. Kornas do końca walczył o swoje dobre imię, a sądy uniewinniły go z 26 / na 27 !/ absurdalnych zarzutów. Rozstrzygnięcia trwającego postępowania apelacyjnego odnośnie ostatniego zarzutu jednak już nie doczekał. Obydwaj w tym czasie mocno podupadli na zdrowiu. Niesłusznie nękano i skazano też kilku innych pracowników Urzędu, także po latach uniewinnionych.
Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z nimi przez ponad 15 lat, do końca pozostaliśmy przyjaciółmi. Ich działalność w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny jest przez mieszkańców dobrze oceniana. Cześć Ich Pamięci!

We wtorek 25 czerwca o godz. 8,00 w leszczyńskim kościele odprawiona zostanie msza św. za ś.p. Marka Kornasa.

Krzysztof Kluczniok