Czerwionka-LeszczynyInformacje

Czerwionka-Leszczyny: Informacja dotycząca obsługi Klientów w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W związku z aktualną, nasilającą się falą pandemii SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19, do odwołania Klienci Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu wizyt telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, z zachowaniem norm sanitarnych tj.: obowiązkowym noszeniem maseczki i dezynfekcji rąk.

W okresie do 28 lutego 2022 roku w Urzędzie bezpośrednio załatwiane będą jedynie sprawy pilne.

Ponadto korespondencję można składać w punkcie informacyjnym – biurze podawczym (w budynku głównym Urzędu – na parterze). Korespondencję kierowaną do Urzędu można również przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą e-mail, elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

1.       Kancelaria Urzędu – 32 42 959 40

2.       Sekretariat Urzędu – 32 42 959 34

3.       Rzecznik Prasowy – 32 42 959 44

4.       Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska – 32 42 959 56

5.       Wydział Edukacji – 32 43 17 600

6.       Wydział Finansowo Budżetowy

7.       Referat Podatków:

8.       Wydział Gospodarowania Odpadami:

9.       Wydział Inwestycji i Remontów – 32 42 959 8232 42 959 83

10.   Wydział Mienia i Geodezji:

11.   Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami – 32 42 959 94

12.   Wydział Organizacyjny – 32 42 959 38

13.   Wydział Planowania Przestrzennego – 32 42 959 91

14.   Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych – 32 42 959 89

15.   Wydział Spraw Społecznych – 32 43 122 5132 43 349 90

16.   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska:

17.   Wydział Spraw Obywatelskich:

18.   Urząd Stanu Cywilnego

19.   Biuro Rady – 32 42 959 35

20.   Biuro Zamówień Publicznych – 32 42 959 61    

21.   Straż Miejska w Czerwionce-Leszczynach – 32 43 119 28,  32 42 959 49

 Pismo do pobrania   

info: czerwionka-leszczyny.pl