Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze
postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374
z późn.zm.) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964 z późn.zm.), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników Urzędu, kontynuowane będzie ograniczenie osobistego załatwiania
spraw w Urzędzie.

Od 15 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
klienci będą mogli załatwiać sprawy w:
I. Urzędzie Stanu Cywilnego,
Wydziale Spraw Obywatelskich,
Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska w zakresie spraw
związanych z odnawialnymi źródłami energii – GRANT –
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
II. Straży Miejskiej:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
– w sobotę w godzinach od 7.00 do 15.00
III. pozostałych Wydziałach Urzędu – od poniedziałku do piątku w trybie
dwuzmianowym, tj.:
– I zmiana w godzinach od 7.30 do 12.30
PRZERWA: od 12.30 do 13.00
– II zmiana w godzinach od 13.00 do 18.00

Nadal utrzymuje się przyjmowanie klientów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
wizyty z pracownikiem danej komórki organizacyjnej.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Nr telefonu
1. Kancelaria Urzędu 32 42 959 40
2. Sekretariat Urzędu 32 42 959 34
3. Rzecznik Prasowy 32 42 959 44
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska 32 42 959 56
5. Straż Miejska 32 43 119 28
6. Wydział Edukacji 32 43 17 600
7. Wydział Finansowo-Budżetowy- użytkowanie wieczyste- płatność 32 42 959 32
8. Referat Podatków:
– podatek od środków transportu 32 42 959 71
– podatek od nieruchomości rolnych i leśnych – osoby prawne 32 42 959 71
– podatek od nieruchomości rolnych i leśnych – osoby fizyczne 32 42 959 29,75
9. Wydział Gospodarowania Odpadami:
– opłata za odpady – deklaracje 32 42 959 43
– opłata za odpady – płatności, reklamacje dotyczące wywozu 32 42 959 33
10. Wydział Inwestycji i Remontów 32 42 959 83
11. Wydział Mienia i Geodezji:
– podział nieruchomości, użytkowanie wieczyste, rolnictwo 32 42 959 86
– wycinka drzew 32 42 959 98
– regulacje stanu prawnego dróg 32 42 959 99, 63
12. Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami 32 42 959 94
13. Wydział Organizacyjny 32 42 959 38
14. Wydział Planowania Przestrzennego 32 42 959 91
15. Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych 32 42 959 89
16. Wydział Spraw Społecznych 32 43 349 90
17. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska:
– sprawy wojskowe 32 42 959 56
– odnawialne źródła energii 32 42 959 96, 62
– pozostałe sprawy z zakresu ochrony środowiska 32 42 959 97
18. Wydział Spraw Obywatelskich:
– sprawy wyborcze 32 42 959 21
– zameldowania 32 42 959 54
– dowody osobiste 32 42 959 26
19. Urząd Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego 32 42 959 51,53
20. Biuro Rady 32 42 959 35
21. Biuro Zamówień Publicznych 32 42 959 61

Ponadto do Urzędu korespondencję można przysłać pocztą tradycyjną, pocztą e-mail
oraz za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
(-) Wiesław Janiszewski

Info: czerwionka-leszczyny.pl