Czerwionka-Leszczyny: Gmina przystępuje do nowego programu mieszkaniowego

0
395

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Takie lokale na wynajmem z możliwością wykupu na własność planuje wybudować spółka pod nazwą SIM Śląsk Południe, do której należeć ma także Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

9 lipca w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przyszłych wspólników nowej inicjatywy mieszkaniowej. To samorządowcy: Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Kuźni Raciborskiej i Raciborza. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego misją jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa.

SIM Śląsk Południe planuje na terenie gmin, które przystąpią do spółki, wybudować budynki wielorodzinne, w sumie ponad 1000 mieszkań na wynajmem, o korzystnym czynszu, z możliwością wykupienia lokalu mieszkalnego na własność.

“Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to wielka szansa na poprawę dostępu mieszkańców naszej gminy do mieszkań o umiarkowanych czynszach – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Liczymy, że ta forma budownictwa mieszkaniowego da mieszkańcom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z perspektywą jego zakupu na własność. Myślę, że ten projekt w przeciwieństwie do Programu Mieszkanie Plus, do którego również zgłosiliśmy przed laty akces, zakończy się sukcesem” – dodaje burmistrz. 

Każda z gmin na poczet kapitału spółki wniesie kwotę 3 mln zł, środki te mają pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mają być finansowane m.in. z bezzwrotnego wsparcia samorządów z Funduszu Dopłat, partycypacji wniesionych przez najemców oraz preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z procedurami Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 25 czerwca br. wyraziła zgodę na utworzenie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny spółki pod firmą SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości. Drugą uchwałą podjętą w tej sprawie było zatwierdzenie wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

„Zdajemy sobie sprawę, że niedosyt nowych mieszkań jest dużym problemem w naszej gminie, dlatego natychmiast podjęliśmy działania w ramach zaproponowanego partnerstwa. Jest to nowa koncepcja, której zasady mają być niezwykle korzystne zarówno dla gmin, jak i dla samych mieszkańców. Wszystkim nam zależy, aby prace nie traciły tempa, więc my również w ramach struktur Gminy i Miasta przygotowujemy i wdrażamy kolejne formalności” – mówi Andrzej Raudner, zastępca burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

„Mieszkanie na wynajem ma być ofertą dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają jednak limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, a nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania finansowego w bankach” – wyjaśnia Katarzyna Pyszny, naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Kilkaset nowych mieszkań miałoby powstać w dzielnicy Czerwionka w obrębie ul. Parkowej za osiedlem Jana Pawła II.

„Przewidywany czynsz w planowanej inwestycji szacowany jest na poziomie ok. 10-12 zł /m kw. plus koszty wywozu odpadów oraz media (woda, ścieki, prąd) w zależności od indywidualnego zużycia. Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji” – wyjaśnia Roman Gorzawski, kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomości w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Dla rodzin, które będą partycypować w kosztach inwestycji, będzie również możliwość wykupienia mieszkania na własność po okresie min. 15 lat.

„Chcielibyśmy również określić skalę zainteresowania naszych mieszkańców nową ofertą, a także poznać oczekiwania i preferencje związane z projektem budowlanym, a co za tym idzie strukturą i wielkością mieszkań. Dlatego w najbliższym czasie udostępnimy ankietę, która dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu oraz w wersji papierowej – w Urzędzie i Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej” – dodaje Marcin Janużyk, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

Zgodnie z ustaleniami, data powołania do życia spółki z siedzibą w Bielsku-Białej planowana jest na wrzesień tego roku, a budowa mieszkań ma ruszyć w ciągu maksymalnie dwóch lat od powstania spółki.

Więcej informacji o programie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych znajduje się na stronie kzn.gov.pl

Info: czerwionka-leszczyny.pl