Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Edukacja z wojskiem w „Piątce”

Wczoraj w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja z wojskiem” uczniowie klasy 2 b Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce-Leszczynach uczestniczyli w zajęciach z żołnierzami z Jednostki Wojskowej w Gliwicach.

Program zajęć został przygotowany i realizowany we współpracy z MEN i MON. Szkoła została wytypowana przez organ prowadzący – tj. Gminę i Miasto, jako placówka rekomendowana do udziału w przedsięwzięciu.

„Uczniowie uczestniczyli w jednogodzinnych zajęciach teoretycznych, a następnie w dwugodzinnych zajęciach praktycznych . Zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy. Nadrzędnym założeniem wojskowych szkoleniowców jest przekazanie ważnej wiedzy i umiejętności w ciekawy, praktyczny, przyjazny sposób, dostosowany do wieku uczniów” – podsumowuje Małgorzata Marciniak, dyrektor SP nr 5.

Celem przeprowadzania zajęć z edukacji obronnej jest podniesienie świadomości dzieci w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacji zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności praktycznego zachowania w sytuacji zagrożenia, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności, nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny