Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-LeszczynyRegion

Czerwionka-Leszczyny: Działalności PUP w Rybniku oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2023 roku

W miniony poniedziałek podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach – Promocji, Kultury i Rozwoju oraz Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej omówiono kwestię działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2023 roku. Gościem komisji była Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2023 r. wynosiła ogółem 2206 osób. Miasto Rybnik to 1438 osób zarejestrowanych, powiat rybnicki to 768 osób zarejestrowane. Stopa bezrobocia na terenie powiatu rybnickiego wynosi 4,6 %. Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zarejestrowanych było 492 bezrobotnych.

W 2023 roku, z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 836 osób w tym 163 osoby z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 55 mieszkańców gminy skorzystało ze stażu, 28 ze szkoleń, 28 z prac społecznie użytecznych, 14 z prac interwencyjnych. Powiatowy Urząd Pracy udzielił także 23 dotacji na założenie działalności gospodarczej, 4 dotacji na wyposażenie stanowiska pracy, przyznał także 4 bony na zasiedlenie oraz 4 bon zatrudnieniowy. Jedna osoba skorzystała ze wsparcia w ramach zatrudnienia osób 50+, a dwie – z robót publicznych.

W 2023 roku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zrealizowano 1914 ofert pracy. Osobom z terenu gminy łącznie wydano 314 skierowań do pracy stałej, stażu i prac społeczno-użytecznych.

15 pracodawców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nawiązało po raz pierwszy współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, zorganizowano trzy giełdy pracy oraz 47 wizyt w zakładach pracy. Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Czerwionce-Leszczynach, w minionym roku zrealizował projekty i programy aktywizujące osoby bezrobotne.

Zrealizowano i sfinansowano szkolenia dla 28 mieszkańców z gminy i miasta: ABC prowadzenia działalności gospodarczej – skorzystało 22 mieszkańców, 3 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. C, jedna osoba kurs prawa jazdy kat. D, jedna ukończyła kurs instruktora nauki jazdy kat. B, z kursu informatycznego skorzystała jedna osoba, 3 osoby kontynuowały studia podyplomowe, jedna osoba jest w trakcie uzyskania dyplomu czeladnika w zawodzie fryzjera, 497 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego świadczonego przez PUP.

„Nasze działania realizujemy przez cały rok, systematyczni staramy się docierać do różnych grup osób bezrobotnych, staramy się także wspierać osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy” – podkreśliła Anna Michalczyk. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy doceniła również rolę Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego w Czerwionce-Leszczynach oraz współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

„Na bieżąco współpracujemy z Lokalnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Wolności, podejmujemy sporo wspólnych akcji, zachęcamy naszych klientów do aktywizacji zawodowej i monitorujemy podejmowane przez nich działania w tym obszarze. Na ręce dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy składam podziękowania za bardzo dobrą współpracę” – dodała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny