Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-LeszczynyRegionRybnik

Czerwionka-Leszczyny: DW 925 od Stanowic do Rybnika będzie zamknięta

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., wykonawca zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta Ruda Śląska do granicy Rybnika, informuje o planowanym na czwartek, 14 grudnia 2023 po godz. 12:00 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanej drodze na odcinku od Stanowic do Rybnika.

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania:

1. Obszaru robót drogowych i branżowych na odcinku drogi DW 925 w km 33+880 ÷ 38+360 (od skrzyżowania z dróg wojewódzkich nr 924 do skrzyżowania z ul. Robotniczą w Rybniku) z uwzględnieniem zamknięcia tego odcinka drogi dla powszechnego ruchu pojazdów.
Zakaz ruchu na w/w odcinku drogi DW925 nie dotyczyć będzie:

• dojazdu do posesji od DW924 w Stanowicach do ul. Robotniczej w Rybniku,
• pojazdów lokalnej komunikacji miejskiej,
• pojazdów służb miejskich,
• pojazdów służb ratunkowych,
• pojazdów budowy.

Wyznaczono następującą trasę objazdu: DW925 – A1 – Rondo Gliwickie – Rybnicka – Rondo Rowieńskie – Raciborska – Rondo Raciborskie – Lotniskowa – Rondo Rybnickie – Żorska – Rondo Gotartowickie – Rondo Sygnały – Rondo Ligockie – Rondo Boguszowickie – Prosta – Rondo Żorskie – Żorska – Rondo Powstańców Śląskich – Sybiraków.

Info: Zarząd Dróg Wojewódzkich / MiG Czerwionka-Leszczyny