Czerwionka-LeszczynyInformacje

Czerwionka-Leszczyny: „Drzewa – cud natury” – podsumowanie projektu

W środę w Klubie Kultury w Bełku odbył się ostatni wykład w ramach projektu „Drzewa – cud natury”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem całego projektu oraz okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy się w niego zaangażowali. „Serdecznie dziękujemy Wam za to, że chcieliście poświęcić swój czas. Dziękujemy za Waszą obecność na wykładach, za wspólne sadzenie drzew, a także wszystkie inne działania” – mówił Leszek Szejka, koordynator projektu, zwracając się do osób biorących udział w projekcie. „Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności, które udało się Wam zdobyć będą dla Was przydatne, ale także zwrócą Waszą uwagę na bogactwo i różnorodność przyrody wokół nas, uświadomią również konieczność ochrony przyrody” – dodał.

W projekcie wzięli udział wolontariusze:

– Marta Biela

– Natalia Brzoza

– Jan Gorzawski

– Michalina Holeczki

– Kewin Kasperczyk

– Dominik Kucharczyk – Wallach

– Hanna Romaniuk

– Wiktoria Sitko

– Rafał Szczepanek

– Martyhna Świerczor

– Hanna Zdziebło

– Joanna Zgryźniak

W ramach projektu odbyły się trzy wykłady poświęcone tematyce drzew i ich roli w środowisku:

– „Drzewa – pomnik przyrody” (wykł. Aleksander Żukowski)

– „Święto drzew a zmiany klimatu” (wykł. Jacek Bożek)

– „Rola drzew w ekosystemie” (wykł. Katarzyna Pyszny).

 

Młodzież zaangażowana w projekt dodatkowo posadziła na terenie sołectwa drzewa: jarzęby i wiśnie na boisku oraz klony przy Szkole Podstawowej. Oprócz tego grupa wolontariuszy wzięła udział w warsztatach rozpoznawania drzew, zajęciach poświęconych ich prawidłowemu sadzeniu i pielęgnacji, a także w wyjeździe szkoleniowym do szkółki drzew i krzewów w Chudowie.

Celem projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi gatunkami drzew, poznanie funkcji i znaczenia drzew, przyzwyczajanie dzieci i młodzieży do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew, zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody, poznanie różnych środowisk przyrodniczych, kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej, lokalnej przyrody, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Info: czerwionka-leszczyny.pl