NewsySport i rekreacja

Concordia – Zarząd wyjaśnia

Zarząd wyjaśnia

W związku z szerokim komentowaniem w mediach listu otwartego Zarządu Klubu KS Concordia do Pana Prezydenta Miasta Knurowa w sprawie stadionu Miejskiego, pragniemy poinformować mieszkańców Knurowa, że Zarząd Klubu na spotkaniach z Panami Prezydentami Ramsem i Surówką zaproponował powołanie spółki w której Miasto odgrywałoby najważniejszą rolę, ponieważ tereny stadionu należą do Miasta .

Zarząd Klubu proponował rozwiązanie w postaci spółki miejskiej lub publiczno- prywatnej do której mogłyby wejść firmy z terenu Knurowa i nie tylko, wykupując udziały w tej spółce. Kwestia wartości udziałów zależałaby od potrzeb finansowych spółki. Spółka taka zajęłaby sie budową stadionu a środki finansowe można pozyskać z dotacji unijnych ,z banku od inwestorów którzy zajmują się finansowaniem takich inwestycji . Oczywiście sprawą spółki byłoby zapewnienie pozyskiwania środków na utrzymanie całego obiektu. W zarządzie tej spółki zasiadaliby przedstawiciele udziałowców i przedstawiciel stowarzyszenia .  Klub przedstawił wszystkie informacje jakie na ten czas mógł przekazać w sprawie firm, które mogły wspólnie z Urzędem Miasta założyć spółkę celową na budowę stadionu.
Pan Prezydent był informowany o każdej inicjatywie Zarządu Klubu. Klub przekazał także wstępny projekt kosztów i przychodów spółki, która mogłaby powstać oraz trzy warianty przy następujących założeniach
budowa stadionu w oparciu o koncepcje klubu przez Urząd Miasta z operatorem stadionu KS Concordia w celu zapewnienia srodków finansowych na utrzymanie pierwszej drużyny,budowa stadionu w układzie publiczno-prywatnymbudowa stadionu przez KS Concordia wraz z prywatnym partnerem finasującym inwestycję .
Przedstawione propozycje wraz ze wstępnymi danymi finansowymi Urząd Miasta otrzymał w maju 2013 roku. Informacja o projekcie modernizacji stadionu wykonanym przez MOSiR ukazała sie na stronach MOSiR w dniu 23 sierpnia 2013r.
Zarząd pragnie przybliżyć także zasady działania klubu. W roku 2010 nie było chętnych na uratowanie klubu z zapaści. organizacyjno – finansowej. Stowarzyszenie jakim jest KS Concordia posiada statut który określa prawne ramy działania klubu . Każdy mieszkaniec Knurowa , każda firma czy jednostka budżetowa może stać się członkiem klubu i mieć czynne prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków. Podstawą jest działanie w tym stowarzyszeniu i płacenie składek / 20 złotych miesięcznie /

Żaden z komentatorów internetowych czy prasowych , żadna firma i żadna jednostka budżetowa/ Urząd Miasta , MOSIR itp./ nie jest członkiem stowarzyszenia KS Concordia .
Zarząd Klubu informuje, że żaden członek Zarządu nie pobiera pensji ani żadnych świadczeń i może dlatego wielu komentatorów woli pisać bzdury niż działać i pomagać w klubie , bo w klubie pracuje się z czystej przyjemności dla piłki nożnej . Jeżeli ktoś tego nie rozumie to nie powinien w ogóle wypowiadać się na temat działania klubu.

Klub nie posiada żadnych zobowiązań publiczno-prawnych, a zobowiązania z tytułu usług klub stara się płacić na bieżąco albo posiada korzystne terminy płatności w szczególności za usługi transportowe za co serdecznie dziękuje firmie transportowej Panów Twardawa i Sosna . Kontrakty i inne wynagrodzenia są wypłacane , niekiedy zdarza się że terminy wypłat są przesuwane z powodu opóźnionego wpływu środków za reklamy. Natomiast wynagrodzenia trenerów młodzieży i premie meczowe I drużyny sa wypłacane na bieżąco. Dotacje przyznane przez Urząd Miasta to kwota 27 000,00 zł na rok 2014 dla drużyny seniorów , która wystarcza na pokrycie opłat zgłoszenia drużyny , uprawnień zawodników , opłaty sędziowskie i częściowo transport oraz 56 000,00 zł na rok 2014 dla młodzieży, co wystarcza tylko na wynagrodzenia trenerów / 10 osób/. Gdyby nie składki statutowe , działania Zarządu w pozyskiwaniu środków od sponsorów oraz pomoc rodziców dzieci w działaniach klubu, KS Concordia nie miałaby możliwości istnienia.
Zarząd podjął kilka inicjatyw które w dalszym ciągu będziemy realizować tj szkolenie młodzieży na coraz wyższym poziomie sportowym i organizacyjnym ,utworzenie 10 drużyn młodzieżowych i prowadzenie przedszkola wraz z Górnikiem , prowadzenie II drużyny seniorów ,wyposażenie w sprzęt każdej drużyny młodzieżowej oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży.
Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży klub zorganizował w tym roku przy wielkim udziale rodziców dzieci i wszystkie koszty zostały opłacone .
Największym obecnie problemem jest brak sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. Liczylismy że Miasto pokryje te koszty dlatego we wniosku o dotację wpisaliśmy kwotę na sprzęt .Niestety Miasto nie miało na to dodatkowych środków, co rozumiemy i liczymy że w budżecie na rok 2015 te środki się znajdą .
Klub płaci także za wynajem sal w szkołach Knurowa na których trenują dzieci oraz za wynajem boisk na Dworcowej i Orliku . Fakt, że nie są to stawki wysokie ale płacimy. Pytanie jest następujące po co przyznaje się dotacje , jeżeli część tych środków wraca do kasy Miasta w formie czynszów i innych opłat.
Jeżeli chodzi o problem przejęcia stadionu przez klub, to zasady tego przejęcia były dyskutowane z Panem Prezydentem Surówką . Otóż władze Miasta bały sie że Concordia nie utrzyma tego obiektu ze względu na koszty bieżącego utrzymania stadionu.
Niemniej jednak po wysłuchaniu naszych propozycji ,początkowo Pan Prezydent Surówka nawet wyraził chęć przekazania stadionu a ponadto stwierdził że środki które może zaoszczędzi na utrzymaniu obiektu przekaże Concordii w formie dotacji.
Niestety nie znamy powodu dlaczego Miasto nie chciało przekazać stadionu w zarządzanie Klubowi. Nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji w tym zakresie.
W wielu komentarzach pojawiają się informacje o przejęciu przez klub stadionu i boiska bocznego za darmo i sprzedanie ich komuś innemu . Zarząd informuje że Klub nie ma takiej możliwości . Tereny boiska treningowego są przeznaczone na sprzedaż i to jest sprawa Miasta . Klub otrzymał informację od Pana Prezydenta że jeżeli znajdzie inwestora na ten teren to Miasto może z tych środków dofinansować klub. Bezprzetargowe przejęcie samego stadionu przez klub jest uwarunkowane pewnymi zasadami prawnymi . Może być przekazane tylko na działania statutowe i musi być określony okres używania tego obiektu . Klub nie może tego terenu używać w inny sposób . Tak więc obawy niektórych mieszkańców Knurowa że Prezes Klubu sprzeda teren stadionu nie mają podstaw prawnych. Natomiast takie przekazanie może pozwolić Klubowi na pozyskiwanie środków z dobrych działań marketingowych , organizowania imprez wspomagających budżet klubu oraz prowadzenie prac modernizacyjnych i porzadkowych za zgodą Właściciela Stadionu czyli Miasta / np umycie krzeselek / w celu otrzymania licencji na rozgrywanie meczy . Taka forma przekazania obiektu na cele statutowe nakłada szereg obowiązków na Klub i nie jest sprawą łatwą a wręcz wymaga od działaczy przedsiębiorczości.
 Kolejnym problemem poruszanym w mediach jest osoba trenera I drużyny oraz samych zawodników .

Uważamy że przy obecnych finansach Klub stać na taką a nie inną kadrę zespołu . Piłkarze którzy chcieli grać w Concordii , czy których zaproponował trener Kempa żądali bardzo dużych sum za grę w Concordii . Rozmawialiśmy także z zawodnikami , którzy byliby gwiazdami drużyny np Zieliński , Szary. Zarząd Klubu tak samo jak kibice chciałby samych wygranych ale niekiedy tak jest że coś może nie wyjść . Kibice muszą mieć świadomość że zawodnicy Concordii w większości pracują zawodowo i to przede wszystkim zawodnicy na których opiera się gra zespołu .

Na dzisiaj Zarząd wybrał taki model drużyny, poczekajmy do końca rozgrywek , my uważamy że drużyna jest dobrze przygotowana i powinna utrzymać się w IV lidze .
Zapraszamy na wszystkie mecze zespołów Concordii i życzymy samych pięknych piłkarskich widowisk przy Dworcowej i na Orliku.
Zarząd Klubu KS Concordia Knurów – Klub Sportowy

http://ksconcordia.com.pl/aktualnosci/item/1079-zarz%C4%85d-wyja%C5%9Bnia

 

concordia