Co dalej z opieką przedszkolną w gminie Knurów w roku szkolnym 2017/2018?

0
992

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat muszą mieć zapewnione miejsca w przedszkolu, jednak nie zawsze w tym przedszkolu do którego chcieliby zapisać dziecko rodzice.
Gmina Knurów jak nas poinformowała dyrektor MCE poradziła sobie z tym problemem i dla tych wszystkich którzy zgłosili się do się do naboru zapewniono opiekę przedszkolną. Tym którzy nie znalezli przedszkola w pobliżu miejsca zamieszkania zostało wskazane inne.

Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku od 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dotychczas takie prawo miały dzieci od 4. roku życia. Oznacza to, że organ prowadzący musiał zapewnić miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Jeśli chodzi o ten problem, w gminie Knurów został wybudowany Żłobek który zapewnia dzieciom około 100 miejsc. Zapotrzebowanie jednak może sięgnąć nawet 300 procent. W tym celu został ogłoszony konkurs na dziennego opiekuna ogłoszony 5 kwietnia 2017 r. Pod koniec lipca zostanie rozstrzygnięty.
http://www.knurow.edu.pl/index.php/obek-publiczny/dzienny-opiekun/1067-konkurs-na-dziennego-opiekuna
Sprawa ta jest jednak rozwojowa i jeżeli będzie zapotrzebowanie aby oddać dziecko pod opiekę opiekuna dziennego gmina rozważa rozszerzenie konkursu. Na chwilę obecną zgłosiła się 1 osoba i jest rozpatrywana ta oferta. Dzienny opiekun miałby pod swoją opieką 3- 5 dzieci.

Gmina Knurów jest już na etapie bardzo realnych planów dotyczących rozbudowy bazy przedszkolnej.
Został już wyłoniony projektant do opracowania dokumentacji na remont generalny MSP 6 w celu dostosowania jej do potrzeb samodzielnego przedszkola – informuje dyrektor MCE. Zarówno dokumentacja jak i remont będzie przeprowadzony w kilku etapach. Do końca sierpnia będzie opracowana dokumentacja obejmująca przebudowę pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem, we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg a do końca roku zostanie wykonany remont kuchni wraz z wyposażeniem. Opracowanie dokumentacji jeszcze w tym roku na kolejne etapy remontu pozwoli zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki finansowe na dalszy remont. Kolejny przetarg jest zaplanowany na wiosnę 2018 r.
Przedszkole, które powstanie w budynku MSP 6 pomieści ok. 275 dzieci, co powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Oprac. Artur Socha