KnurówNewsy

Budżet obywatelski – 21 kwietnia Klub Gama

Już od 21 kwietnia ruszają konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego – spotkanie informacyjne o idei budżetu obywatelskiego odbędzie się w spółdzielczym  klubie Gama o godz.16.00.

Wstępne założenia były niezbyt imponujące, teraz jest 800 tysięcy do wydania przez mieszkańców.
Knurów został podzielony na 5 rejonów, mieszkańcy każdego z nich mogą się starać o pozyskanie 159 447 zł.
Zgłoszenia projektów w danym rejonie może zgłaszać grupa 25 mieszkańców do 27 maja.

Weryfikacja projektów nastąpi do 5 sierpnia 2016 r, a ostateczne zatwierdzenie listy projektów do głosowania nastąpi do 26 sierpnia.
Projekty mogą wysyłać lub składać mieszkańcy którzy ukończyli 16 lat, formularze są dostępne w Urzędzie Miasta, w Biurze Rady Miasta oraz na stronie: http://www.knurow.pl/gmina/Budzet_obywatelski.html

Opiniowaniem projektów zajmie się specjalnie powołany zespół przez Prezydenta Miasta.

Zaopiniowane projekty trafią do Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta. Komisja zdecyduje o dopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców i przekaże prezydentowi ostateczną listę projektów.

Ostateczny wykaz projektów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

Głosowanie mieszkańców na wybrane projekty odbędzie się w dniach 19 września – do 7 października 2016 r.
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 12.10.2016 r.

13002518_1076486179071266_6613478428796152754_o 13041101_1076486829071201_1514081339271985649_o 13048195_1076486725737878_5929192100889865073_o 13047867_1076486552404562_6189247982639825485_o 13029420_1076486389071245_7713837997027652953_o