KnurówNewsy

Budynek MSP 2 przejdzie remont fundamentów

Budynek MSP 2 przejdzie remont fundamentów – jest dzisiaj ogłoszone zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
Izolowanie ścian fundamentowych:
a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i podbudowy chodników;
b) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;
c) wykonanie wykopów z jednostronnym umocnieniem ścian;
d) wywóz samochodami samowyładowczymi nadmiaru ziemi z wykopów;
e) opłata za utylizacje ziemi;
f) czyszczenie powierzchni ścian z uzupełnieniem tynków zewnętrznych;
g) wykonanie fasety uszczelniającej na styku fundamentu i ściany;
h) wykonanie hydroizolacji;
i) izolacja pionowa ścian oraz drenaż opaskowy;
j) naprawa wyprawy elewacyjnej z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu;
k) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej;
l) odbicie pasów tynków wewnętrznych i uzupełnienie tynkami kat III.

13241229_1098919356827948_1991015185926094657_n