Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach: Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w Mobilnym Centrum Digitalizacyjnym

0
618

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w Mobilnym Centrum Digitalizacyjnym.

Mobilne Centrum Digitalizacji (MCD) – inicjatywa Regionalnego Instytutu Kultury (element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”), to projekt mający na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych
terenu województwa śląskiego, których nie można dostarczyć do stacjonarnych stacji digitalizacyjnych.

Celem projektu jest digitalizacja posiadanych przez Państwa zbiorów za pomocą sprzętu „Mobilnego Centrum Digitalizacji” i udostępnienie ich w domenie publicznej na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz standardowych działań digitalizacyjnych 2D oraz 3D MCD pozwoli także na nagranie wywiadów audiowizualnych z osobami zaangażowanymi w działania regionalne (np. wywiady z artystami) lub nagranie występów śpiewaczych
lokalnych zespołów folklorystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego, które są głównym celem digitalizacji:

– budynki, zespoły budynków i duże instalacje przemysłowe, przydrożne kapliczki, unikalne obiekty sakralne, itp.;

– obiekty sztuki ludowej w postaci rękodzieła takie jak figurki sakralne, drobne obiekty codziennego użytku;

– rękopisy, dokumenty i fotografie będące dokumentami osobistymi przedstawiającymi „życie epoki”;

– niematerialne dziedzictwo w postaci gwary, zwyczajów i obrzędów ludowych których praktykowanie zanika jak również wspomnienia naocznych świadków ważnych dla Województwa wydarzeń.

Zainteresowane projektem osoby zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, tel. 32 43-12-987, 690-158-325,
e-mail: d.biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl

Info: Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach