704 uczestników, którzy zebrali ponad tonę śmieci i 43 prace plastyczne – tak przedstawia się bilans akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2017” i towarzyszącego jej konkursu plastycznego.

Podsumowanie tego ekologicznego przedsięwzięcia odbyło się 29 listopada w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Akcja została przeprowadzona 15 września na terenie Knurowa, Pyskowic, Pilchowic, Kuźni Nieborowskiej i Sośnicowic. Uczestniczyli w niej uczniowie powiatowych szkół: Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej: DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach, DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej i DPS-u dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. W sumie 704 osoby.

Sprzątaniu powiatu towarzyszył konkurs plastyczny. Wpłynęły na niego 43 prace. Nawiązywały one do tegorocznego hasła ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, które brzmiało: „Nie ma śmieci… są surowce”.

Na początku spotkania w starostwie za udział, zaangażowanie i świadomość ekologiczną podziękowała uczestnikom akcji i konkursu plastycznego wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. Następnie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka podsumował jej przebieg. Uczniowie szkół i mieszkańcy DPS-ów wysprzątali tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miejscowości, w której położona jest dana placówka, zbierając łącznie 1,15 tony odpadów, z czego 0,620 t zebrano z terenu Knurowa, Kuźni Nieborowskiej i Pilchowic, 0,400 t w Pyskowicach i 0,125 t z terenu Sośnicowic.

W sprawnym przeprowadzeniu akcji organizatorów wspomogli: PPHU KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, Tonsmeier Południe w Pyskowicach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Przedsięwzięcie koordynowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z budżetu Powiatu Gliwickiego zakupione zostały m.in. worki na odpady i rękawice dla uczestników.

Podczas spotkania w starostwie wręczone zostały pamiątkowe dyplomy dla placówek, które wzięły udział w akcji i konkursie plastycznym oraz liczne nagrody rzeczowe – m.in. narzędzia ogrodnicze, materiały plastyczne i książki. Nagrody wręczyli wicestarosta Ewa Jurczyga, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego i skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko. Z kolei wcześniej szkołom i DPS-om przekazano drzewka magnolii. To już tradycja, iż placówki zaangażowane w te ekologiczne działania otrzymują właśnie magnolie, które sadzą w swych ogrodach. Nagrodzeni zostali także zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie plastycznym.

Za najlepszą pracę uznano szklarnię miniaturową, którą wykonały uczennice I LO Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie: Oliwia Polok, Alicja Bismor, Laura Bober, Karolina Widzisz i Karolina Bieniek.

Za zaangażowanie i udział w konkursie wyróżniono także: pracę wykonaną przez Biankę Smejdę – uczennicę ZSS w Knurowie (zabawka), pracę zbiorową wykonaną przez Wiktorię Lachman, Jakuba Bednarka, Damiana Tudruja, Barbarę Świniarską – uczniów ZSS w Pyskowicach (laptop), pracę wykonaną przez Sebastiana Folwacznego oraz Ireneusza Kasprzyka – mieszkańców DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (plakat niebieski), pracę wykonaną przez Aleksandrę Sowę – uczennicę Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (wazon), pracę wykonaną przez Marię Szkopińską, Katarzynę Frychel, Jolantę Stawską, Aleksandrę Bednarek, Monikę Goral – mieszkanki DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach (plakat zielony), pracę wykonaną przez Bartosza Perlika – ucznia ZSZ nr 2 w Knurowie (krokodyl) oraz pracę zbiorową wykonaną przez Zygmunta Pawlaka i Krzysztofa Kruczkowskiego – mieszkańców DPS-u w Pilchowicach (plakat w antyramie).

Laureaci otrzymali piękne statuetki.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy mieli okazję zobaczyć filmy dotyczące tematyki smogu. Warto podkreślić, że akcja „Sprzątamy Powiat Gliwicki” odbyła się już po raz 18.

Info: starostwo.gliwice.pl