KnurówOgłoszenia

40 Sesja Rady Miasta Knurów

Dnia 11.10.2017 o godzinie 15:00 odbyła się 40 sesja Rady Miasta Knurów.

Na podstawie listy obecności  na sesji było 19 radnych, wobec czego została stwierdzona prawomocność obrad.

Podjętych zostało 6 uchwał z czego 5 przegłosowano jednogłośnie, natomiast za uchwałą w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok opowiedziało się 17 radnych.

Radni podjęli uchwały w celu dokonania kilku korekt w budżecie m.in.

 • Składka za pierwszy rok metropolii 97 000 zł. Ustawa wzbudziła dyskusje i w zależności od wyjaśnienia przepisów statutu kwota składki może ulec zmianie. Uchwała umożliwiła jednak zabezpieczenie odpowiednich środków by w razie konieczności uiścić cała opłatę.
 • Naniesiona została poprawka na uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów: Przebudowa skrzyżowania  drogi wojewódzkiej 924 ulicy Zwycięstwa z ulicą Lignozy w Knurowie, zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 49 000 zł.
 • W uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w roku 2017 wprowadzono następujące zmiany:
  a) Zmienia się brzmienie tytułu uchwały na następujący: „W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w latach 2017-2018”,
  b) Zmienia się brzmienie paragrafu pierwszego na następujący: „Udzielić z budżetu Gminy Knurów pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w formie dotacji w kwocie 500 000 zł na przebudowę drogi powiatowej numer 2890s w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 924 ulicy Zwycięstwa z ulicą Lignozy w Knurowie w tym:
  – w kwocie 30 000 zł w roku 2017,
  – w kwocie 470 000 zł w roku 2018.

Poniżej znajduje się porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów wraz z wyszczególnionym uchwałami:

 

 

Pełna informacja z przebiegu sesji na stronach BIP

 

info: Alicja Kusz