Strona główna Knurów Knurów/Warszawa: Julia Powiecka z MSP9 z II miejscem w ministerialnym konkursie…

Knurów/Warszawa: Julia Powiecka z MSP9 z II miejscem w ministerialnym konkursie…

0
1424

Julia Powiecka z kl. Vc

zdobyła

II miejsce w konkursie upamiętniającym 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji

Rozstrzygnięcie konkursów Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 
 
 

– W naszym wspólnym interesie leży tworzenie warunków, w których każda osoba może rozwijać swój potencjał i aspiracje – podkreślił minister Jacek Czaputowicz podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród dla uczniów oraz nauczycieli nagrodzonych w konkursach MSZ zorganizowanych w związku z 25. rocznicą przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ramach obchodów rocznicy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało trzy konkursy: plastyczny dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, na plakat edukacyjny dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz na esej dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Honorowego patronatu i wsparcia konkursom udzielili minister edukacji narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wyjaśniając ideę konkursów minister Czaputowicz podkreślił, że temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest szczególnie istotny dla MSZ, ponieważ to właśnie służba zagraniczna reprezentuje Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W uroczystości wziął również udział wiceminister Piotr Wawrzyk jako przewodniczący komisji konkursowych. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że w wyznaczonym terminie do MSZ wpłynęły 433 prace konkursowe. Komisje wyłoniły 14 laureatów miejsc I-III oraz 14 uczniów, którym przyznano wyróżnienia. Nagrodzonych zostało też 12 nauczycieli, a 9 nauczycieli otrzymało wyróżnienia.

Ministrowie serdecznie pogratulowali wszystkim 28 laureatom. Podziękowali także 19 nagrodzonym nauczycielom oraz rodzicom za zachęcenie dzieci i młodzieży do interesowania się tematem praw człowieka. Słowa podziękowania skierowali także do szkół, które poprzez swą codzienną misję edukacyjną stworzyły warunki do zgłębiania tej tematyki i odniesienia sukcesu w konkursach. 

Głównym celem zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursów było upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konkursy miały również na celu zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ

8 lutego 2019 roku odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie wręczenie nagród laureatom konkursu.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rozstrzygniecie-konkursow-ministerstwa-spraw-zagranicznych