Czerwionka-LeszczynyNewsy

150-lecie KGW. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy

W platformie Społecznik 2.0 można zagłosować na inicjatywę z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, polegającą na organizacji imprezy integracyjnej z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Każdy może oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 ogółem przez cały czas trwania konkursu. Głosowanie Publiczności trwa do 7 marca. Zapraszamy do zabawy i liczymy na głosy Mieszkańców.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Do drugiego etapu Konkursu,a więc pod obrady Jury trafi łącznie 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów Publiczności z czego:

  1. 10 projektów pochodzić będzie z kategorii: miasta na prawach powiatu,

  2. 20 projektów pochodzić będzie z kategorii: gminy inne.

Jury może zakwalifikować do drugiego etapu konkursu dwa projekty, które nie otrzymały wystarczającej liczby głosów. Jury z finałowej puli wybierze trzy zwycięskie projekty.

„Dla docenienia roli Kół Gospodyń Wiejskich, funkcji które pełnią w gminie, chcemy uczcić jubileusz organizując specjalne wydarzenie, które przyciągnie znaczną ilość mieszkańców. W trakcie imprezy integracyjnej będzie prezentacja działalności KGW z terenu Czerwionki-Leszczyn, wystawa fotograficzna przedstawiająca KGW z gminy na przestrzeni lat, występ zespołu muzycznego, animacje dla dzieci, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne oraz poświęcone materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu” – podkreślają pomysłodawcy inicjatywy.

Wystarczy kliknąć: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/626 i oddać swój głos.

 

 

Co to takiego platforma Społecznik 2.0?

Cel, jaki przyświeca Społecznikowi 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:

  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
  • mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności

  • dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”

  • biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać.

Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Koła Gospodyń Wiejskich są częścią kultury i tradycji regionalnej. To jedyna organizacja kobiet wiejskich w Europie, która nieprzerwanie istnieje od 150 lat.

Dawniej, Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Promowały sztukę ludową. Pielęgnowały tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

W ostatnich latach, także w Czerwionce-Leszczynach, można zauważyć wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi, wstępują do KGW. W strukturach kół nie brakuje już przedstawicielek lokalnego biznesu, nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek. Niezwykle aktywne, pracowite i zaangażowane w rozwój swoich środowisk. Panie chętnie podejmują szereg ważnych inicjatyw np. charytatywnych, działają także w Radach Sołeckich i Radach Dzielnic. Zawsze chętne do działania i pełne entuzjazmu.

Zachęcamy do wsparcia pomysłu zorganizowania jubileuszu KGW w Czerwionce-Leszczynach.

info: czerwionka-leszczyny.pl

indu29