Czerwionka-Leszczyny

1% – wesprzyj zaangażowanych na rzecz mieszkańców

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz uprawnionego podmiotu działającego na obszarze Czerwionki-Leszczyn bądź zaangażowanego dla dobra mieszkańców miejscowości.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, tj. samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku , który powinien zapłacić państwu.

Dzięki temu rozwiązaniu można zatem wesprzeć gminne organizacje pożytku publicznego, które realizują działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pomagając tym samym rozwiązywać lokalne problemy.

Instrument przekazywania 1% podatku, poprzez wskazanie w rocznym zeznaniu rocznym PIT numeru KRS organizacji, której chce się przekazać część podatku, służy przede wszystkim wspieraniu aktywności obywatelskiej na szczeblu lokalnym.

Na terenie naszej gminy swoją siedzibę mają, zgodnie z ewidencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, cztery organizacje pozarządowe uprawnione do zbierania 1% podatku. Zachęcamy zatem do wsparcia lokalnych organizacji, z których działalnością można się zapoznać odwiedzając ich strony internetowe lub/i profile na Facebooku, są to:

Fundusz Lokalny Ramża (KRS: 0000103086),

Stowarzyszenie Boksery Niczyje (KRS: 0000472037),

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny” (KRS: 0000317650)

oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice (KRS: 0000288875).

Na terenie Czerwionki-Leszczyn działają również inne organizacje społeczne, których oddziały terenowe znajdują się na obszarze gminy i które również prowadząc swoją statutową działalność, realizują zadania dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn m.in. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowe w Czerwionce (KRS: 0000404394) czy Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Czerwionka-Leszczyny (KRS: 0000273051). 1 % można także przekazać fundacjom wspierającym osoby w potrzebie lub placówki oświatowe.

„Odliczenie 1% podatku w zeznaniu rocznym na rzecz organizacji działającej w naszym sąsiedztwie pozwala na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w tzw. „dobro wspólne” poprzez rozwój fundacji czy stowarzyszeń, które przeznaczają pozyskane środki na realizację projektów np. dla dzieci i młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnością czy innych grup społecznych mieszkańców. W imieniu lokalnych organizacji pozarządowych, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz swoim własnym apeluję o niepozostawanie obojętnym – to nic nie kosztuje, a zawsze może przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej i wzrostu ilości zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – podkreśla Marcin Stempniak, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy również do zapoznania się z działalnością gminnych organizacji pozarządowych oraz ofertą skierowaną dla aktywnych mieszkańców, jaką świadczy m.in. Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej – szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://ngo.czerwionka-leszczyny.pl/

logo_1procent (1)