Knurów: OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W KNUROWIE.

0
1860

OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W KNUROWIE.

W dn. 19.03.2019 minęła setna rocznica założenia Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w naszym mieście. Z tej to okazji w sobotę 23.03.2019 odbyły się pierwsze, powojenne jubileuszowe obchody. „SOKÓŁ” odrodził się w Knurowie w 07 października ubiegłego roku z inicjatywy Dawida Hawryluka, który jest również prezesem knurowskiego gniazda.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto na strzelnicy TAS „Target Alfa Silesia” S.C. znajdującej się na pograniczu Zabrza i Przyszowic, gdzie odbył się turniej strzelecki z broni krótkiej, w którym wzięli udział druhowie TG „SOKÓŁ” oraz zaproszeni goście. Poza konkursem można było postrzelać z różnych jednostek broni oraz łuku. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami a zwycięzcy pucharami. Podczas trwania zawodów wszyscy mieli zagwarantowany poczęstunek, ciepłe napoje oraz kiełbaski z grilla.

O godz. 15-ej uroczystości przeniosły się do restauracji „Łowisko” na Krywałdzie, gdzie wszyscy goście zostali poczęstowani uroczystym obiadem. Po obiedzie odbyły się prelekcje. Jako pierwszy zabrał głos Prezes Ogólnopolskiego Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ”, druh Damian Małecki, który przybliżył historię powstania i działalność Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ”. Podczas wystąpienia prezes Małecki wręczył prezesowi knurowskiego gniazda pamiątkową srebrną monetę wybitą z okazji jubileuszu 150-lecia Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce. Natomiast o historii i działalności knurowskiego „SOKOŁA” ciekawych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć z ust, zaproszonej na uroczystości propagatorki naszej regionalnej historii, emerytowanej nauczycielki historii z knurowskiego liceum, pani Marii Grzelewskiej. Prelekcje zakończył wybitny znawca historii okresu wojennego prezes Stowarzyszenia Tradycji Konspiracyjnego Wojska Polskiego Daniel Porębski, który ubrany był w oryginalny mundur KWP oraz przyniósł do pokazania rekwizyty i pamiątki z tamtej epoki.

Po uroczystym obiedzie i prelekcjach obchody jubileuszu przeniosły się do pubu Grzejnik Caffe, gdzie odbył się koncert specjalnie zaproszonego na tę okazję zespołu NORDICA. Po koncercie odbyło się afterparty na którym wraz z zaproszonymi gośćmi bawiliśmy się aż do rana. Następnego dnia, mimo krótkiego snu, uczciliśmy pamięć naszych przedwojennych przodków biegnąc z Polskimi flagami trasą wokół Knurowa. W biegu tym bardzo pomogli nam przyjaciele z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Klub Biegacza ORŁY z Knurowa.

Grzegorz Igor Piszczek