Gmina Knurów: Przetarg na: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”

Gmina Knurów: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”) Tężnia solankowa w Radlinie   Ogłoszenie nr 629784-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej … Czytaj dalej Gmina Knurów: Przetarg na: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”