KnurówNewsy

Spotkanie z laureatami konkursu ,,O piękniejszy Knurów”

Spotkanie z laureatami konkursu ,,O piękniejszy Knurów”

Spotkanie, które odbyło się w dniu wczorajszym w sali sesyjnej knurowskiego Ratusza, zwieńczyło ubiegłoroczną edycję konkursu ,,O piękniejszy Knurów” organizowanego przez Radę Miasta Knurów pod honorowym patronatem Prezydenta Ramsa.

Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do działkowiczów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli prywatnych posesji oraz lokatorów budynków wielomieszkaniowych, którzy na co dzień pielęgnują i dbają o swoje ogrody, balkony i obejścia wokól budynków, a chcieliby szerszemu gronu pochwalić efektami własnej pracy.

Specjalna komisja, złożona z radnych, przedstawiceli Urzędu Miasta oraz lokalnych mediów od września ub. roku oceniała nadsyłane propozycje, odwiedzając w terenie poszczególne lokalizacje oraz wykonując dokumentację fotograficzną. Pod uwagę brane były różne kryteria, m.in. pomysłowość wykonanej aranżacji roślinnej i kwiatowej, nakład pracy, funkcjonalność, ogólna estetyka. Osobną kategorię stanowiły dekoracje i iluminacje świąteczne.

Ostatecznie, z pośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, komisja postanowiła wyłonić 20 laureatów, których zaproszono na uroczystość wręczenia nagród i specjalnych dyplomów. Spotkanie było okazją nie tylko do złożenia gratulacji i podziękowań, ale także do rozmowy z władzami miasta, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami w sprawach związanych z poprawą estetyki przestrzeni publicznej oraz szeroko rozumianej czystości w mieście.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Lista laureatów w konkursie ,,O piękniejszy Knurów” – edycja 2014

 

1. Wojciech Chojnacki – I miejsce w kategorii najładniej urządzony balkon,
2. Jolanta i Henryk Globiszowie z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” –
I miejsce w kategorii najładniej urządzona działka,
3. Rozalia i Józef Adlerowie z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” –
wyróżnienie w kategorii najładniej urządzona działka,
4. Wiesława i Jerzy Zawadzcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” –
wyróżnienie w w kategorii najładniej urządzona działka,
5. Jan Mastyj z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona – I miejsce
(ex aequo) w kategorii najładniej urządzona działka
6. Tadeusz Suchodolski z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona –
I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej urządzona,
7. Józef Jasiński z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona –
wyróżnienie w kategorii najładniej urządzona działka,
8. Ryszard Krysiuk z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona –
wyróżnienie w kategorii najładniej urządzona działka,
9. Patryk Cyprys – I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej urządzony ogród
przydomowy,10. Ilona i Mariusz Szymałowie – I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej
urządzony ogród przydomowy,
11. Konrad Labudda – wyróżnienie w kategorii najładniej urządzony ogród
przydomowy,
12. Irena Bednaska – I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej urządzony teren
w ramach administracji spółdzielczej,
13. Helena Bazylów – I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej urządzony teren
w ramach administracji spółdzielczej,
14. Anna Urzędnik – I miejsce (ex aequo) w kategorii najładniej urządzony teren
w ramach administracji spółdzielczej,
15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. ks. A. Koziełka 43 – wyróżnienie w kategorii
najładniej urządzony teren w ramach administracji spółdzielczej,
16. Piotr Promny – I miejsce w kategorii najładniej udekorowany budynek firmowy
w okresie świąt państwowych i kościelnych,
17. Konrad Labudda – I miejsce w kategorii najładniej udekorowany budynek
prywatny w okresie świąt państwowych i kościelnych,
18. Helena Bazylów – wyróżnienie w kategorii najładniej udekorowany balkon
w okresie świąt państwowych i kościelnych,
19. Jarosław i Małgorzata Mielniccy – wyróżnienie w kategorii najładniej
udekorowany balkon w okresie świąt państwowych i kościelnych,
20. Wojciech Chojnacki – wyróżnienie w kategorii najładniej udekorowany balkon
w okresie świąt państwowych i kościelnych.

Przypominamy równocześnie, że trwa bieżąca edycja konkursu, podczas której można w trakcie 2015 roku zgłaszać nowe kandydatury i propozycje.

piekniejszy_knurow

Laureaci konkursu wraz Prezydentem Knurowa A.Ramsem oraz radnymi Rady Miasta Knurów (fot. Redakcja ,,Przeglądu Lokalnego”)

info: knurow.