o godz. 6.42 w ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice (JSW) wystąpił wstrząs

Jego energię oszacowano na 1,3×10^6 J. Wystąpił on w rejonie ściany 15 w pokładzie 405/1.

onformuje Tomasz