W zakresie dochodów uznano kwotę: 148 056 343,00 zł, natomiast zgodnie z założeniami, wydatki na nadchodzący rok zaplanowano w wysokości: 177 480 603,00 zł.
Wydatki majątkowe mogą opiewać na kwotę nawet 50 357 371 zł w tym :
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 580 787 zł
– środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 006 584 zł
– wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 770 tysięcy.

Ciekawsze plany inwestycyjne:
– wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą łącznie 3 mln zł
– przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul.Zwycięstwa z ulicą Lignozy w Knurowie) inwestycja warta 3 mln zł wspólnie z województwem i powiatem, wkład Gminy Knurów 900 tys.
– projekt przebudowy ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Chrobrego do ulicy Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów 50 tys.
– przebudowa ulicy Lignozy w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 924 – 1 mln zł (wkład gminy 500 tys.)
– przebudowa drogi powiatowej nr 2981S ul.1 Maja w Knurowie na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Wilsona w Knurowie. 1 163 000 zł
– przebudowa ulicy Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ulicy Koziełka do ulicy Wolności 750 tys.
– budowa obwodnicy od ulicy Szpitalnej do ulicy Rybnickiej w Knurowie I etap „Rozbudowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie 3,9 mln
– przebudowa ulicy Parkowej w Knurowie 1 960 000 zł
– przebudowa ulicy Ogrodowej 680 tys.
– budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ulicy Mieszka I , 27 tys
– przebudowa ulicy Przemysłowej 90 tys.
– przebudowa ulicy Puszkina wraz z ulicą Wita Stwosza 687 tys.
– przebudowa ulicy Floriana Ogana 47 tys.
– przebudowa ulicy Dywizji Kościuszkowskiej II 845 tys.
– przebudowa ulicy Piłsudczyków II 750 tys.
– przebudowa ulicy Łokietka 49 tys
– przebudowa ulicy Reymonta 50 tys.
– przebudowa ulicy Jerzego Ziętka 50 tys.
– przebudowa Aleja Lipowa 49 tys.
– budowa miejsc postojowych przy ulicy Batorego 32 tys.
– wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu 70 tys.
– termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją niskiej emisji, w sumie 4 172 796 zł
– mieszkania socjalne (ulica Słoniny 25) w sumie 600 tys.
– zagospodarowanie terenów w rejonie ul.gen.Ziętka i ul.26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 800 tys.
– zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej 100 tys.
– zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ulicy Floriana Ogana 1, 415 tys.
– dostosowanie pomieszczeń do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w MSP 6, 146 tys
– wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w MSP 2 wraz z modernizacją budynku – 2 piętro (1 314 770 zł)
– wymiana stolarki okiennej w MSP 4 (742 220 zł)
– wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w MSP 6 (650 430 zł)
– budowa boiska szkolnego w MSP 7 (1 689 800 zł)
– wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w MSP 7 (434 370 zł)
– „Nowa Bajka” przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie (w sumie 1 485 000 zł)
– zagospodarowanie placu szkolnego przy MG4 (822 170 zł)
– przebudowa fragmentu kondygnacji i parteru budynku MOPS przy ulicy Koziełka 2 (764 740 zł)
– modernizacja systemu oświetlenia ulicznego Gminy Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej – 850 tys.
– wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK (770 tys)
– odwodnienie dla części obszarów zlewu cieku Knurówka położonych w rejonie ul,Koziełka (330 tys)
– budowa hali sportowej przy Alei Lipowej (3 mln)
– modernizacja stadionu Miejskiego (1,8 mln)
– montaż instalacji OZE na pływalniach MOSiR przy ulicy Górniczej i Szpitalnej (w sumie 2 222 693 zł).

/as/